Työnjohtaja ja työmaainsinööri

Työnjohtajat ovat NCC:llä yksi suurimmista ammattiryhmistä. Työnjohtajat ja työmaainsinöörit pitävät rakennustyömaat toiminnassa. Molemmat ammatit ovat NCC:llä erittäin arvostettuja, sillä ilman työmaan toimihenkilöitä ei yksikään työmaa valmistu tavoitteiden mukaisesti.

NCC tarjoaa sekä työnjohtajille ja vastaaville työnjohtajille että työmaainsinööreille osaamista ja kiinnostusta vastaavia projekteja kaikilla rakentamisen sektoreilla: koulut, asunnot, liike- ja toimitilat sekä ainutlaatuiset erikoisprojektit sairaaloista tehdasrakennuksiin. NCC:n vahva osaaminen korjausrakentamisessa houkuttelee monia korjaamisesta kiinnostuneita. NCC tarjoaakin monia mahdollisuuksia työnjohtajille ja työmaainsinööreille suuntautua juuri omaa kiinnostusta vastaavalle rakentamisen toimialalle. Kehittäminen, hankinta tai suunnittelu voivat myös tarjota erikoistumisaloja, jos kiinnostuksen kohde myöhemmin uran aikana muuttuu.

Mitä työnjohtaja ja työmaainsinööri tekevät?

Työnjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä ja johtaa vastuualueensa alihankkijoita kannustavalla asenteella. Työmaainsinööri on vastaavan työnjohtajan tärkeä työpari, joka yhdistää suunnitelmat ja työvaiheet sujuvaksi prosessiksi. On tärkeää, että NCC:n työnjohtajilla ja työmaainsinööreillä ovat ammattitaidon lisäksi itsetuntemus, rehellisyys, avoimuus ja toisten ihmisten arvostus kohdallaan ja vastaavat NCC:n arvomaailmaa. Sosiaaliset taidot ja halu viestiä ovat tärkeä osa reilua esimies- ja johtamistyötä. Meillä kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja siinä työnjohtajat ja työmaainsinöörit ovat avainasemassa.

Työnjohtaja vastaa työmaalla erikseen sovituista työvaiheista ja niiden etenemisestä aikataulun, budjetin, suunnitelmien ja laadullisten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän vastaa omien vastuualueiden tehtävien työturvallisuudesta. Työnjohtaja työskentelee työmaan vastaavan työnjohtajan alaisuudessa, työmaainsinöörin esimies on projektin työpäällikkö. Työ on usein hektistä, itsenäistä ja monipuolista.

Miten työnjohtajaksi tai työmaainsinööriksi pääsee?

Suurin osa työnjohtajistamme ja työmaainsinööreistämme on valmistunut rakennusalan insinööriksi ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Teemmekin aktiivista yhteistyötä suurimpien kaupunkien oppilaitosten kanssa, jotta oppimispolku voi alkaa mahdollisimman monen kohdalla meillä jo opiskeluvaiheessa harjoitteluohjelmamme mukaisesti haalari- ja työnjohtoharjoitteluissa. Samalla tarvitsemme pitkään alalla olleita osaajia, sillä rakentamisessa kokemus on iso osa ammattitaitoa, jota ei voi millään muulla osaamisella ohittaa.

Kaikilta NCC:läisiltä vaaditaan yhteistyötaitoja sekä myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen, uusiin työtapoihin ja kestävään kehitykseen. Halu kehittää työympäristöä, työn tehokkuutta, turvallisuutta ja laadullisia asioita ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kustannustietoinen työskentelyote on oleellista sekä työnjohtajan että työmaainsinöörin työssä. Aikataulujen paineistuksen alla on säilytettävä myös hyvä harkintakyky ja taidot keskittyä olennaiseen. Päivittäinen työ sisältää usein asioiden selvittelyä ja ongelmien ratkaisua. Kaiken kaikkiaan asenteella on suuri merkitys siihen, miten NCC:llä pärjää ja viihtyy. Meillä toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja samalla omasta työstä vastuuta ottaen. Työelämässä tärkeää on myös jatkuva halu oppia uutta.

Mikä työssä on parasta?

Työnjohtajan ja työmaainsinöörin työt ovat monella tavalla hyvin merkityksellistä työtä, jossa myös työn etenemisen ja onnistuneen lopputuloksen voi nähdä omin silmin. Ylpeys omasta työstä ja osaamisesta kasvavat jokaisen työmaan myötä ja siksi jo työ itsessään on hyvin palkitsevaa. Myös NCC:n palkkaus on johdonmukaista ja yhteneväistä, mikä takaa reilun ja tasa-arvoisen meiningin.

Työmailla viihdytään yleensä hyvin. Yhteinen päämäärä, sitoutuminen ja rakennusprojekti itsessään tiivistää ryhmähenkeä. Ammattiylpeys, kunnianhimo ja onnistumisista iloitseminen vievät usein hyvän porukkahengen kautta loistavaan lopputulokseen. Korkeista vaatimuksista huolimatta työmaalla on tietynlainen rento meininki, johon kuuluvat huumori ja työkavereista välittäminen. Työkavereita saatetaan nähdä vapaallakin ja samalla rakentaa jopa elinikäisiä ystävyyksiä.

Kaiken kaikkiaan rakentaminen on mielenkiintoista. Samassa paketissa on jotain uutta ja jotain tuttua. Haasteita on, mutta niistä ei tarvitse selvitä yksin, vaan jokainen omalla roolillaan rakentaa suurta kokonaisuutta. Motivaatio vain kasvaa toinen toistaan tukien pikkuhiljaa etenevän rakennuksen myötä. Valmentavan kulttuurimme mukaisesti tuemme myös yksilöllistä ammatillista kehittymistä. NCC:llä työtä tehdään hiottujen prosessien mukaisesti, suuren konsernin tuella ja nykyaikaisilla digitaalisilla välineillä hankkeesta laadittua tietomallia hyödyntäen. Turvallinen työskentely on aina ja joka päivä kaiken lähtökohta ja oikeus, josta ei tingitä.

Ellin uratarina

Tutustu, miten Ellin ura kasvoi asuntotyömaalla työnjohtajasta vastaavaksi työnjohtajaksi.