Työnjohtaja ja työmaainsinööri

Työnjohtajat, vastaavat työnjohtajat ja työmaainsinöörit ovat NCC:n suurimmat ammattiryhmät. He pitävät rakennustyömaat toiminnassa. Nämä ammatit ovat NCC:llä erittäin arvostettuja, sillä ilman työmaan toimihenkilöitä ei yksikään työmaa valmistu tavoitteiden mukaisesti.

NCC tarjoaa kaikille työmaatoimihenkilöille, kuten työnjohtajille, vastaaville työnjohtajille ja työmaainsinööreille osaamista ja kiinnostusta vastaavia projekteja kaikilla rakentamisen sektoreilla: koulut, asunnot, liike- ja toimitilat sekä ainutlaatuisia erikoisprojekteja sairaaloista tehdasrakennuksiin. NCC:n vahva osaaminen korjausrakentamisessa houkuttelee monia korjaamisesta kiinnostuneita.  Kehittäminen, hankinta tai suunnittelu voivat myös tarjota erikoistumissuuntauksia.

Työmaatoimihenkilöt pyörittävät työmaata

Vastaavat työnjohtajat, työnjohtajat ja työmaainsinöörit tarvitsevat hyvän ammattitaidon lisäksi hyvää itsetuntemusta, jotta johtaminen on ammattimaista, tiimityö saadaan sujumaan ja työtä voidaan johtaa reilusti toisiin osaajiin luottaen ja vastuuta antaen. NCC:llä toimitaan aina yrityksen arvojen mukaisesti. Avoimuus, sosiaaliset taidot ja halu viestiä ovat tärkeä osa reilua esimies- ja johtamistyötä. NCC:llä kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, ja siinä kaikki työmaatoimihenkilöt ovat avainasemassa.

Työnjohtajan työnkuva

Vastaava työnjohtaja johtaa työmaata kokonaisuudessaan, mutta työnjohtajia on yleensä rakennustyömaalla useita. He vastaavat työmaalla erikseen sovituista työvaiheista ja niiden etenemisestä aikataulun, budjetin, suunnitelmien ja laadullisten vaatimusten mukaisesti. He myös ohjaavat alihankkijoita ja työntekijöitä näiden vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jokainen työnjohtaja vastaa omien vastuualueidensa tehtävien työturvallisuudesta. Työnjohtaja työskentelee työmaan vastaavan työnjohtajan alaisuudessa. Työnjohtajan työ on usein hektistä ja monipuolisuus tuo vaihtelua - ei yhtään samanlaista päivää! Moni työnjohtaja pitää myös itsenäisestä työnkuvasta. 

Työmaainsinöörin työnkuva

Työmaainsinööri on vastaavan työnjohtajan tärkeä työpari. He molemmat raportoivat työmaapäällikölle. Työmaainsinööri yhdistää suunnitelmat ja työvaiheet sujuvaksi prosessiksi. Häneltä vaaditaan monipuolisten teknisten taitojen lisäksi hyvää organisointikykyä. Työmaainsinöörin pitää hahmottaa kokonaisuuksia ja samalla häneltä odotetaan yksityiskohtaista suunnitelmallisuutta hankkeen edistämiseksi.

Yhdessä yhteistyöllä

Kaikilta NCC:läisiltä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja, sillä rakentaminen on yhteispeliä. Työssä menestymiseen auttavat myönteinen suhtautuminen tulevaisuuteen, uusiin työtapoihin ja kestävään kehitykseen. Kustannustietoinen työskentelyote on oleellista. Aikataulujen paineistuksen alla on säilytettävä myös hyvä harkintakyky ja taidot keskittyä olennaiseen. Päivittäinen työ sisältää usein asioiden selvittelyä ja ongelmien ratkaisua. Meillä toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja yhteisten tavoitteiden eteen. Yhdessä, mutta omasta työstä itsenäisesti vastuuta ottaen. 

Työmailla viihdytään hyvin

Yhteinen päämäärä, sitoutuminen ja rakennusprojekti itsessään tiivistää ryhmähenkeä. Korkeista vaatimuksista huolimatta työmaalla on tietynlainen rento meininki, johon kuuluvat huumori ja työkavereista välittäminen. Työkavereita saatetaan nähdä vapaallakin ja samalla rakentaa jopa elinikäisiä ystävyyksiä.

Merkityksellistä työtä

Vastaavan työnjohtajan, työnjohtajan ja työmaainsinöörin työt ovat monella tavalla hyvin merkityksellistä työtä, jossa työn etenemisen ja onnistuneen lopputuloksen voi nähdä omin silmin, kun valmista tulee. Asiakkaan vaatimusten ja toiveiden täyttäminen tuo tyytyväisyyden tunteen. Ylpeys omasta työstä ja osaamisesta kasvavat jokaisen työmaan myötä. NCC:n palkkaus on johdonmukaista ja yhteneväistä, mikä takaa reilun ja tasa-arvoisen meiningin.

Kaikkea paitsi tylsää

Rakentaminen on mielenkiintoista. Aina jotain uutta ja jotain tuttua. Haasteita on, mutta niistä ei tarvitse selvitä yksin. Motivaatio kasvaa toinen toistaan tukien pikkuhiljaa etenevän rakennuksen myötä. Valmentavan kulttuurimme mukaisesti tuemme myös yksilöllistä ammatillista kehittymistä. NCC:llä työtä tehdään hiottujen prosessien mukaisesti, suuren konsernin tuella ja nykyaikaisilla digitaalisilla välineillä hankkeesta laadittua tietomallia hyödyntäen. Turvallinen työskentely on aina ja joka päivä kaiken lähtökohta ja oikeus, josta ei tingitä.

Miten työnjohtajaksi tai työmaainsinööriksi pääsee?

Suurin osa työnjohtajistamme ja työmaainsinööreistämme on valmistunut rakennusalan insinööriksi ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Teemmekin aktiivista yhteistyötä suurimpien kaupunkien oppilaitosten kanssa, jotta oppimispolku voi alkaa mahdollisimman monen kohdalla meillä jo opiskeluvaiheessa harjoitteluohjelmamme mukaisesti haalari- ja työnjohtoharjoitteluissa. Samalla tarvitsemme pitkään alalla olleita osaajia, sillä rakentamisessa kokemus on iso osa ammattitaitoa, jota ei voi millään muulla osaamisella ohittaa.