Työturvallisuus

Kenenkään ei tule loukkaantua tai menehtyä työssä. Se on NCC:n sanomattakin selvä tavoite ja osa työturvallisuuspolitiikkaa.

NCC:llä työympäristö ja työturvallisuus ovat aina ensiarvoisen tärkeitä asioita. Työskentelemme järjestelmällisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja nollan onnettomuuden tavoitteen saavuttamiseksi. Panostamme turvallisten työskentelytapojen tärkeyteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Paremman työturvallisuuden saavuttaminen alkaa yrityksen arvoista. NCC:n arvot toimivat ohjenuoranamme niin hankalissa kuin arkipäiväisissä päätöksissä.

Erityisen tärkeää on turvallisuuskulttuuri, jossa on ohjausjärjestelmien ja rutiinien lisäksi kyse myös siitä, miten miten työntekijät toimivat keskenään. Painopistealueitamme ovat olleet asenteet ja käyttäytyminen, työskentely korkealla, raskaat nostot nosturilla ja työskentely liikennöidyssä ympäristössä.

Työturvallisuuden eteen tekemämme työ näkyy jokavuotisena menestyksenä Rakennusteollisuus RT ry:n järjestämässä valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa. Palkinnot kertovat, että olemme oikealla tiellä matkallamme kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Esimerkkejä toimintamalleistamme:

  • NCC:n työmailla tiimit käyvät päivittäin läpi turvallisuusasiat ennen työn aloittamista. Palaverissa tiimi keskustelee lyhyesti siitä, mitä päivän työlistalla on, mitä riskejä siihen liittyy, mitä toimenpiteitä tehdään ja miten ne hoidetaan turvallisesti.
  • Time out -menetelmän ansiosta jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työt välittömästi, jos havaitsee työturvallisuudessa puutteita.
  • Hiljainen kirja -opas auttaa toimimaan oikein yksinkertaisesti ja havainnollisesti kielestä riippumatta.
  • Joka kevät NCC-konsernissa järjestetään työturvallisuusviikko, jonka tarkoitus on lisätä sitoutumista, tehostaa työturvallisuutta ja vahvistaa työturvallisuuskulttuuria yhdessä.
  • Joka vuosi syyskuun alussa NCC-konsernissa vietetään Awareness Day -päivää, jolloin NCC:n toimipaikoilla kaikissa maissa kokoonnutaan keskustelemaan työympäristöstä ja turvallisuudesta.
  • Johdon työturvallisuuskierrosten avulla tunnistamme toimintamme riskejä ja kehityskohteita.