Turvallinen työympäristö

Kenenkään ei tule loukkaantua tai menehtyä työssä. Se on NCC:n sanomattakin selvä tavoite ja osa työturvallisuuspolitiikkaa.

NCC:llä työympäristö ja turvallisuustietoisuus ovat aina ensiarvoisen tärkeitä asioita. Työskentelemme järjestelmällisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja nollan onnettomuuden tavoitteen saavuttamiseksi. Vuodesta 2011 työtapaturmat ovat vähentyneet 50 %. Paremman työturvallisuuden saavuttaminen alkaa yrityksen arvoista. NCC:n arvot toimivat ohjenuoranamme niin hankalissa kuin arkipäiväisissä päätöksissä.

Arvot ja asenteet, korkeilla paikoilla työskentely, painavien lastien siirtäminen nosturilla ja liikennöidyssä ympäristössä työskentely ovat meidän erityisessä huomiossamme. Käytämme paljon aikaa turvallisten työtapojen kouluttamiseen ja siihen miten työpaikkaonnettomuuksia voi estää. Meillä on käytössä ”Hiljainen kirja”, joka toimii käsikirjana turvallisesti työskentelyyn. Kirja kertoo kuvituksen keinoin oikean ja väärän käyttäytymisen sekä miten riskialttiissa tilanteissa on toimittava turvallisen työympäristön nimissä. Kuvituksen avulla pystymme jakamaan tärkeän tiedon lukijan kielitaidosta riippumatta.

Turvallisella työpaikalla tarkoitetaan myös työsuhteen turvallisuutta. NCC noudattaa työehtosopimusta, joka määrittelee palkan, työajan sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Syyskuun alussa järjestämme vuosittaisen työturvallisuuspäivän, Awareness Dayn, koko konsernissa. Samana päivänä, samaan aikaan työnteko pysähtyy kaikilla työmaillamme ja toimistoillamme. Keräännymme yhteen keskustelemaan ja kehittämään työturvallisuuttamme yhdessä. Vuoden 2016 teema oli ”Time Out”: pelin puhaltaminen poikki jos havaitsee työturvallisuuspuutteen. Time Out –konseptin myötä työnteko jatkuu vasta kun työturvallisuuspuute on korjattu.