Toimitilarakentaminen

NCC on asiakaslähtöisten toimitilojen kehittäjä ja rakentaja. Pitkä toimitilarakentamisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme takaavat hyvät tulokset myös vaativissa toimitilahankkeissa. Asiakkaitamme ovat toimitilojen loppukäyttäjät, rakennuttajat ja sijoittajat.

Toteutamme uudet toimitilat asiakkaille räätälöityinä, yhdessä kehittäen tai valmiiden suunnitelmien perusteella. Rakennamme toimitilakohteen joko suoraan omistajilleen, käyttäjilleen tai hankimme kohteelle sijoittajan, jolloin asiakas pääsee vuokralaiseksi itselleen suunniteltuihin tiloihin. Kehitämme ja rakennamme myös NCC:n omia kiinteistökehityshankkeita, joissa lähdetään liikkeelle tontin hankinnasta päätyen tilojen vuokraukseen ja kiinteistön myyntiin.

Esimerkkejä toimitilarakentamisen kohteistamme

Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit

Yhdessä voimme luoda teille inspiroivat, terveelliset ja kestävät oppimistilat, jotka tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle parhaan mahdollisen oppimisympäristön.

Sairaalat ja terveydenhuollon rakennukset

Terveydenhuollon uudisrakennus-, korjaus- ja lisärakennushankkeissa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa nykyaikaisimmat, tehokkaimmat ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut hankkeen budjetin puitteissa.

Hotellit ja muut majoitustilat

Sijoittajien, operaattoreiden ja matkailualan ammattilaisten pitää pystyä vastaamaan matkustajien jatkuvasti muuttuviin ja kasvaviin majoitusvaatimuksiin. NCC kehittää ja rakentaa kanssanne majoitusasiakkaidenne tarpeet täyttävät tilat.

Teollisuus- ja logistiikkatilat

NCC on toimivuuden, käytettävyyden ja hyvien sijaintien osaaja. Samoista aineksista syntyvät tasokkaat ja toimivat teollisuus- ja logistiikkatilat.

NCC Data Center -datakeskuskonsepti

Olemme valmiit toimittamaan minkä tahansa mittakaavan rakennusprojekteja nopeasti kasvavilla datakeskusmarkkinoilla. Rakensimme esimerkiksi yhden Euroopan suurimmista Facebook-palvelinkeskuksista Luulajaan.

Käynnissä olevia toimitilahankkeitamme

Otakaari 2, Espoo, havainnekuva
Otakaari 2, Espoo

Hankkeessa rakennetaan kaksi uutta rakennusta Aalto-yliopiston kampukselle Espoon Otaniemeen. Ensimmäiseen rakennukseen (Otakaari 2A) sijoittuu opetus- ja tutkimustilojen lisäksi tapahtuma- ja studiokeskus. Toiseen rakennukseen (Otakaari 2B) tulee opetus- ja tutkimustiloja lähinnä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun ja perustieteiden korkeakoulun käyttöön.

OYS 2030, Oulu

NCC rakentaa OYS 2030 -kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen A-rakennuksen sekä toisen vaiheen F-rakennuksen Ouluun. Osana yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa allianssia toteutamme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ajanmukaiset ja yhtenäiset tilat, jotka omalta osaltaan uudistavat sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantavat toiminnan tuottavuutta ja kehittävät hoidon laatua.

Pakilanpuisto, Helsinki

Länsi-Pakilan alueen päiväkoti- ja koulurakennukset ajanmukaistetaan ja niistä tehdään tilajärjestelyiltään uuden opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toiminnoille asetettujen vaatimusten mukaiset. Hanke toteutetaan vaiheittain ja toteutusvaiheeseen kuuluvat keväällä 2022 valmistunut Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehty laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus sekä laajennus ja parhaillaan käynnissä oleva Elontie 35:n uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen rakentaminen.

Project Boost C5, Helsinki

NCC rakentaa uuden toimistorakennuksen Aleksis Kiven kadulle Helsinkiin. Hankkeen tilaaja on globaali kiinteistökehittäjä Pembroke. Vanhaksi jäänyt toimistorakennus korvataan kestävän kehityksen mukaisella ja energiatehokkaalla 21 000 m2:n uudisrakennuksella, joka suunnitellaan korkeimman tason LEED Platinum -ympäristöstandardin mukaisesti.

Puijonkatu 22, Kuopio

NCC:n omassa Puijonkatu 22:n hankekehityskohteessa puretaan noin puoli korttelia sekä muutetaan toimistotiloja asunnoiksi. Hankkeessa rakennetaan korttelin yhteinen maanalainen paikoitustila, Pohjois-Savon Osuuspankille uudet toimistotilat sekä kaksi uutta asuinkerrostaloa, joihin tulee noin 100 uutta kotia.

Runosmäen monitoimitalo, Turku

Runosmäen uuden monitoimitalon tulevia käyttäjiä ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä Turun kaupungin hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuudet. Tarkoituksena on rakentaa runosmäkeläisille helposti lähestyttävä ja avoin kylätalo, jossa erilaisten uskontojen ja vakaumusten näkyminen on tervetullutta.

Saimaanportin yhtenäiskoulu / Eteläinen aluekoulu, Mikkeli

Rakennamme uuden yhtenäiskoulun puretun Urpolan koulun tilalle. Uuteen koulurakennukseen tulee perus- ja erityisopetuksen tilat 1.-9. luokille. Kouluun tulee sijoittumaan myös liikuntapalveluita, kuten liikuntasali, kuntosali ja ulkourheilukenttiä. Iltaisin tilat tulevat olemaan nuorisopalveluiden, iltapäiväkerhon ja kansalaisopiston käytössä.

Suikkilan päiväkoti ja koulu

NCC rakentaa uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen kesällä 2022 puretun Suikkilan koulun ja talinkorventien päiväkodin tilalle. Hanke on uudisrakennus, joka palvelee tulevaisuudessa useita alueen toimintoja. Sen käyttäjiä tulevat olemaan Turun kaupungin varhaiskasvatus, alakoulun 1-3 luokat, neuvola, kotihoito, ateriapalvelut ja liikuntatoimi. Liikuntasali tulee olemaan myös iltakäytössä ja kotihoidon tilat ovat käytössä ympärivuorokautisesti.

We Land, Helsinki

NCC on kehittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kanssa Ruoholahden alueelle We Land -toimistotalon, jonka ytimenä ovat alueen toimijoille ja asukkaille avoimet tilat, tasokkaat ravintolat, kahvilat ja tapahtumat. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, tavoitteena kansainvälisesti poikkeuksellinen BREEAM Outstanding -luokitus. Arvioitu valmistumisaika on alkuvuodesta 2024.

Toimitilarakentamisen poimintoja blogistamme

Ota yhteyttä