Toimitilarakentaminen

NCC on asiakaslähtöisten toimitilojen kehittäjä ja rakentaja. Pitkä toimitilarakentamisen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme takaavat hyvät tulokset myös vaativissa toimitilahankkeissa. Asiakkaitamme ovat toimitilojen loppukäyttäjät, rakennuttajat ja sijoittajat.

Toteutamme uudet toimitilat asiakkaille räätälöityinä, yhdessä kehittäen tai valmiiden suunnitelmien perusteella. Rakennamme toimitilakohteen joko suoraan omistajilleen, käyttäjilleen tai hankimme kohteelle sijoittajan, jolloin asiakas pääsee vuokralaiseksi itselleen suunniteltuihin tiloihin. Kehitämme ja rakennamme myös NCC:n omia kiinteistökehityshankkeita, joissa lähdetään liikkeelle tontin hankinnasta päätyen tilojen vuokraukseen ja kiinteistön myyntiin.

Esimerkkejä toimitilarakentamisen kohteistamme

 • Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit

  Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme ja toteutamme inspiroivat, terveelliset ja kestävät oppimistilat, jotka tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle parhaan mahdollisen oppimisympäristön.

 • Sairaalat ja terveydenhuollon rakennukset

  Terveydenhuollon uudisrakennus-, korjaus- ja lisärakennushankkeissa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa nykyaikaisimmat, tehokkaimmat ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut hankkeen budjetin puitteissa.

 • Urheilu- ja uimahallit

  Muuntojoustavat ja yhteisöllisyyttä tukevat urheilu- ja liikuntatilat suunnitellaan energiatehokkaina ratkaisuina, kestävyys ja toiminnallisuus etusijalla.

 • Hotellit ja muut majoitustilat

  Sijoittajien, operaattoreiden ja matkailualan ammattilaisten pitää pystyä vastaamaan matkustajien jatkuvasti muuttuviin ja kasvaviin majoitusvaatimuksiin. NCC kehittää ja rakentaa kanssanne majoitusasiakkaidenne tarpeet täyttävät tilat.

 • Teollisuus-, logistiikka- ja liiketilat

  NCC on toimivuuden, käytettävyyden ja hyvien sijaintien osaaja. Samoista aineksista syntyvät tasokkaat ja toimivat teollisuus-, logistiikka- ja liiketilat.

 • NCC Data Center -datakeskuskonsepti

  Olemme valmiit toimittamaan minkä tahansa mittakaavan rakennusprojekteja Pohjoismaisilla datakeskusmarkkinoilla. Rakensimme esimerkiksi yhden Euroopan suurimmista Facebook-palvelinkeskuksista Luulajaan.

Projektipoimintoja

 • Liedon keskuskoulu, Lieto

  NCC rakentaa uuden yläkoulurakennuksen Liedon kaupungille. Rakennettava koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu, joka tarjoaa opetusta 7.–9. luokan oppilaille. Uusi koulurakennus valmistuu keväällä 2026. Rakennustöiden valmistuttua tontilla oleva nykyinen yläkoulukäytössä oleva koulurakennus puretaan ja piha-alueet viimeistellään vuoden 2026 loppuun mennessä.

 • Kirsikkapuiston päiväkoti, Helsinki

  NCC rakentaa Herttoniemeen uuden päiväkodin, johon tulee tilat noin 220 lapselle. Uusi rakennus korvaa päiväkoti Daghemmet Killingenin nykyiset, peruskorjauksen tarpeessa olevat tilat. Lisäksi alueelle saadaan kokonaan uusi 161-paikkainen päiväkoti suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön.

 • Suikkilan päiväkoti ja koulu

  NCC rakentaa uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen kesällä 2022 puretun Suikkilan koulun ja talinkorventien päiväkodin tilalle. Hanke on uudisrakennus, joka palvelee tulevaisuudessa useita alueen toimintoja. Sen käyttäjiä tulevat olemaan Turun kaupungin varhaiskasvatus, alakoulun 1-3 luokat, neuvola, kotihoito, ateriapalvelut ja liikuntatoimi. Liikuntasali tulee olemaan myös iltakäytössä ja kotihoidon tilat ovat käytössä ympärivuorokautisesti.

 • Napsun monitoimitalo, Rovaniemi

  NCC rakentaa Rovaniemen Nivavaarassa sijaitsevan Napsun monitoimitalon. Lisäksi koulujen piha-alueet rakennetaan uudelleen, myös viereinen urheilukenttä uudistetaan. Hanke toteutetaan rakentamisen allianssimallilla.

 • Tuiran monitoimitalo, Oulu

  NCC rakentaa Tuiran monitoimitalon Ouluun. Monitoimitaloon rakentuu tiloja yhtenäiselle peruskoululle, kirjastolle, nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle. Yhtenäiseen peruskouluun tulevat luokka-asteet 0.–9. ja koulussa tulee opiskelemaan noin 650 lasta ja nuorta. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaavat kaupungin asettamat tavoitteet— elinikäinen oppiminen, kuntalaistoiminnan vahvistaminen, kulttuurisensitiivisen toimintaympäristön luominen, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia kemikaaleja lasten kasvuympäristössä.

 • Lamminrahka, Kangasala

  Rakennamme Asuntosäätiölle Kangasalan uudelle asuinalueelle Lamminrahkaan kaksi kerrostaloa, piharakennuksen ja pysäköintikorttelin. Nämä 4-5 kerroksiset asuinrakennukset kattavat 82 asumisoikeusasuntoa yksiöistä suurempiin perheasuntoihin.

 • OYS 2030, Oulu

  NCC on rakentanut OYS 2030 -kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen A-rakennuksen ja rakentaa toisen vaiheen F-rakennusta Ouluun. Osana yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa allianssia toteutamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ajanmukaiset ja yhtenäiset tilat, jotka omalta osaltaan uudistavat sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantavat toiminnan tuottavuutta ja kehittävät hoidon laatua.

 • We Land, Helsinki

  NCC on kehittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kanssa Ruoholahden alueelle We Land -toimistotalon, jonka ytimenä ovat alueen toimijoille ja asukkaille avoimet tilat, tasokkaat ravintolat, kahvilat ja tapahtumat. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, tavoitteena kansainvälisesti poikkeuksellinen BREEAM Outstanding -luokitus.

 • Project Boost C5, Helsinki

  NCC rakentaa uuden toimistorakennuksen Aleksis Kiven kadulle Helsinkiin. Hankkeen tilaaja on globaali kiinteistökehittäjä Pembroke. Vanhaksi jäänyt toimistorakennus korvataan kestävän kehityksen mukaisella ja energiatehokkaalla 21 000 m2:n uudisrakennuksella, joka suunnitellaan korkeimman tason LEED Platinum -ympäristöstandardin mukaisesti.

 • Otakaari 2, Espoo, havainnekuva
  Otakaari 2, Espoo

  Hankkeessa rakennettiin kaksi uutta rakennusta Aalto-yliopiston kampukselle Espoon Otaniemeen. Ensimmäiseen rakennukseen (Otakaari 2A/Marsio) sijoittuu opetus- ja tutkimustilojen lisäksi tapahtuma- ja studiokeskus. Toiseen rakennukseen (Otakaari 2B/Kide) tuli opetus- ja tutkimustiloja lähinnä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun ja perustieteiden korkeakoulun käyttöön.

Toimitilarakentamisen blogeja ja uutisia