Tietoa toimittajille

Yhtenäisen, tehokkaan ja vastuullisen hankintatyön kautta haastamme jatkuvasti tapamme työskennellä. Se luo lisäarvoa NCC:lle ja asiakkaille sekä edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Tässä työssä toimittajien rooli on tärkeä. Sen vuoksi olemme koonneet toimittajille tietoa muun muassa NCC:n hankinta- ja laskutuskäytännöistä. Voit myös kirjautua toimittajaportaaliimme.