Vastuullinen työnantaja

NCC:n kaikki toiminta perustuu vastuullisuuteen ja toimimme myös työnantajana vastuullisesti. Kyselyssä henkilöstömme kokee työnsä erittäin merkitykselliseksi ja NCC:n joustavaksi työnantajaksi, jossa työelämän tasapaino on mahdollista säilyttää.

Haluamme luoda ilmapiiriltään avoimia ja innostavia työyhteisöjä, joiden periaatteena on laadukas rakentaminen, jota ohjaa arvomme rehellisyys, kunnioitus ja luottamus. Tuemme monimuotoisuutta ja yksilön vapautta olla oma itsensä jokaisessa NCC:n työympäristössä. Emme hyväksy syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Olemme olleet mukana Työ ei syrji -kampanjassa ja Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

Vastuullinen työnantaja -tutkimus 2020

NCC sai Oikotien tekemän vastuullisuuskyselyn perusteella erinomaiset tulokset. Saimme tässä kyselyssä kautta linjan paremmat tulokset kuin muut kokoluokkamme yritykset ja oman alamme yritykset. Työ NCC:llä koetaan merkitykselliseksi ja meidät koetaan joustavaksi työnantajaksi, jossa työelämän tasapaino on mahdollista säilyttää. 

Vastuullisuuskyselystä poimittua

 • 81 % henkilöstöstämme kokee NCC:n monimuotoisena työpaikkana.
 • 91 % pystyy tarvittaessa hoitamaan päivän aikana omia tai perheasioita.
 • 83 % kokee, että NCC kannustaa työn ja vapaa-ajan tasapainoon.
 • 82 % mielestä esimies kohtelee kaikkia tiimin jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
 • 88 % tietää roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
 • 86 % tuntee NCC:n arvot ja ne sopivat yhteen omien arvojen kanssa.
 • 85 % kokee, että saa työllänsä aikaan hyödyllisiä ja tärkeitä asioita.
 • 90 % mielestä todellisuus NCC:llä vastaa hakuprosessin aikana muodostunutta kuvaa yrityksestä.
 • 60 % on sitä mieltä, että ratkaisemme työllämme kestävän kehityksen ongelmia.
 • 83 % haluaa jatkossakin työskennellä NCC:llä.
 • 75 % antaa NCC:n maineelle hyvän arvosanan.
 • 77 % kokee vastuullisuuden tärkeäksi kriteeriksi työpaikkaa valitessa.

Vastuullisen työnantajan periaatteet

Olemme sitoutuneet edistämään Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta.

1. Syrjimättömyys
Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.

2. Joustaminen ja työelämän tasapaino
Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.

3. Esimiestyöhön panostaminen 
Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.

4. Työn sisältö ja merkitys 
Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen.

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

6. Hyvä hakijakokemus
Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.