Vastuu henkilöstöstä

NCC huolehtii henkilöstöstään ja pitää sen osaavana, kilpailukykyisenä, uudistuvana ja innostuneena. Osaavat ja motivoituneet työntekijämme parantavat kannattavuuttamme, varmistavat asiakastyytyväisyyden ja tekevät NCC:stä kiinnostavan alan edelläkävijän.

Liiketoimintamme perustuu yksilöiden kykyihin, kunnianhimoon ja innostukseen. Haluamme luoda ilmapiiriltään avoimia ja innostavia työyhteisöjä, joiden periaatteina ovat rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. Jokainen osallistuu, löytää paikkansa ja saa esittää mielipiteensä. Jokaisen hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehditaan kokonaisvaltaisesti.

Moninaisuus edistää luovuutta ja innovointia

Uskomme, että luovuus ja uudet innovaatiot syntyvät parhaiten erilaisten ihmisten yhteisen työskentelyn tuloksena. Meillä osaajajoukko muodostuu laajasti monien alojen ammattilaisista ja erilaisista persoonista. NCC on vahvasti mukana lisäämässä moninaisuutta ja vähentämässä syrjintää työelämässä. Meille palkataan sopivimmat osaajat etnisyydestä, sukupuolesta, iästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, elämäntyylistä tai muista ominaisuuksista riippumatta. Syrjintää tai epäasiallista kohtelua ei hyväksytä. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja rohkeaa ajattelua arvostetaan.

Vuonna 2012 NCC lähti mukaan Helsingin kaupungin integraatioprojektiin, jossa maahanmuuttajille tarjottiin koulutusta ja käytännön opetusta helpottamaan työllistymistä rakennus- ja infrarakennusalalle uudessa kotimaassa. Koulutus päättyi maaliskuussa 2014, ja vastaavanlaisia hankkeita on ollut muilla paikkakunnilla.

Painopisteenä laaja-alainen osaamisen kehittäminen

NCC:ssä koulutuksella ja osaamisen jatkuvalla kehittämisellä on keskeinen rooli. Osaamistasoamme tarkastellaan jatkuvasti yrityksen ja alan kehittymisen näkökulmasta. Yksilön osaamisen kehittäminen suunnitellaan vuosittain esimies-alaiskeskustelussa. Meillä on lukuisia eri koulutusohjelmia eri rooleissa ja työtehtävissä työskenteleville ja uransa eri vaiheissa oleville työntekijöillemme.

NCC on myös vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden rakennusalan osaamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Laadukkaan harjoitteluohjelmamme on käynyt läpi moni alan osaaja. Vuosittain ammattilaisemme ohjaavat lähes 400 alan opiskelijaa erilaisilla harjoittelujaksoilla.

Yksi tärkeimmistä vuoden aikana aloitetuista koulutushankkeista liittyy NCC:n arvoihin ja eettisiin ohjeisiin, ja se on pakollinen kaikille työntekijöille.

Kivijalkana hyvä esimiestyö

Jämäkkä johtajuus ja hyvä esimiestyö on tunnistettu NCC:llä tärkeiksi osa-alueiksi ja niihin panostetaan. Tulevaisuudessa menestyminen vaatii visionäärisiä ja kannustavia johtajia, jotka uskaltavat ottaa vastuun työntekijöistämme ja haluavat kasvaa yrityksen mukana alan edelläkävijöiksi. Jokainen esimies valmennetaan NCC:llä esimiestehtäväänsä. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti konserninlaajuiseen muutosjohtajuusohjelmaan, joka vahvisti esimiestemme kykyä olla mukana tukemassa ja edistämässä yrityksemme jatkuvaa uudistumista. Koulutuksesta saadut osallistavat työkalut ja toimintamallit ovat nyt esimiestemme käytössä kun analysoimme, suunnittelemme ja toteutamme erilaisia uudistuksia.