Vastuu henkilöstöstä

NCC huolehtii henkilöstöstään ja pitää sen osaavana, kilpailukykyisenä, uudistuvana ja innostuneena. Osaavat ja motivoituneet työntekijämme parantavat kannattavuuttamme, varmistavat asiakastyytyväisyyden ja tekevät NCC:stä kiinnostavan alan edelläkävijän.

Liiketoimintamme perustuu henkilöstön osaamiseen. Haluamme luoda ilmapiiriltään avoimia ja innostavia työyhteisöjä, joiden periaatteena on laadukas rakentaminen jota ohjaa arvomme rehellisyys, kunnioitus, luottamus ja edistyksellisyys. 

Syrjintää tai epäasiallista kohtelua ei hyväksytä. Olemme mukana Työ ei syrji -kampanjassa. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja rohkeaa ajattelua arvostetaan NCC:llä.

NCC on myös mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta; syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

Painopisteenä osaaminen ja kehittyminen

NCC:ssä ammattitaidolla ja osaamisen jatkuvalla kehittämisellä on keskeinen rooli. Olemme ylpeitä osaavista ammattilaisistamme! Osaamisen kehittämistä suunnitellaan vuosittain esimies-alaiskeskustelussa. 

NCC on myös vahvasti mukana rakentamassa tulevaisuuden rakennusalan osaamista ja ratkaisuja. Tutustu vaikkapa projekti-insinööriimme Inaan, joka oli mukana Joutsenmerkki-hankkeessa ja siirtyi sitten toteuttamaan NCC:n kehittämää Bertta-konseptitaloa. 

Kivijalkana hyvä esimiestyö

Hyvä esimiestyö on tunnistettu NCC:llä yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöistä ja siksi siihen keskitytäänkin mm. tarjoamalla monipuolisia esimiesvalmennuksia. Tulevaisuudessa menestyminen vaatii kannustavia johtajia, jotka uskaltavat ottaa vastuun henkilöstöstä ja haluavat menestyä yhdessä porukan kanssa. NCC:lle määritelty Leadership Profile -johtajuusprofiili antaa selkeät suuntaviivat ja periaatteet sille, millaista esimiestyötä arvostamme ja edellytämme. Esimiestyötä mitataan vuosittain henkilöstötutkimuksessa ja jokainen esimies saa palautetta, jonka perusteella voi suunnitella omaa kehittymistään johtamisessa.

Vast_Tyonantaja_vari_rgb