Mitä VDC tarkoittaa?

VDC on enemmän kuin BIM

Virtual Design and Construction (VDC) on NCC:n tapa toimia tietomallinnusta hyödyntävissä projekteissa. Se on täysin uudenlainen tapa ajatella ja lähestyä hanketta; hallita tietoa, projektin organisoitumista sekä projektihenkilöiden tapaa työskennellä.

VDC on yhteistyötä

Tietomallit ovat pääasiallinen tietolähteemme ja yhteinen alusta. Ne muodostavat luonnollisen lähtökohdan hankkeen kaikkien osapuolten tehokkaalle yhteistyölle. Prosessimme puolestaan tarjoavat yleiskatsauksen ja perustan hankkeen optimoidulle suunnittelulle ja toteutukselle. NCC Project Studion käyttö varmistaa, että hanke etenee yhteisymmärryksessä.

VDC on tarkoitettu kaikille

VDC:tä ei ole suunniteltu ainoastaan asiantuntijoille. Se on tarkoitettu kaikille hankkeidemme parissa työskenteleville ja prosesseihimme osallistuville. VDC antaa meille mahdollisuuden kerätä digitaalisia tietoja hankkeen koko elinkaaren ajan ja kehittää jatkuvasti toimintatapojamme. VDC:ssä on kyse alakohtaiset rajat ylittävästä yhteistyöstä, viestinnästä, suunnittelusta ja päätöksenteosta. Tavoitteena on luoda uusia näkemyksiä alalle.