Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme ja toteutamme inspiroivat, terveelliset ja kestävät oppimistilat, jotka tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle parhaan mahdollisen oppimisympäristön.

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty linjaukset koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi. Tätä ohjaavat vuorovaikutteisuuden ja monipuolisen työskentelyn periaatteet, jotka asettavat tarpeita myös koulurakennuksille ja oppimisympäristöille. Koulutyössä hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä, jolloin tilojen tulee mahdollistaa kokeileminen, tutkiminen, toiminnallisuus, liikkuminen ja leikki. 

NCC auttaa rakentamaan uuden tai kunnostamaan vanhoista tiloistanne kokonaisuuden, jossa oppimisympäristö motivoi kokemuksellisuuteen, viihtyisät tilat lisäävät yhteisöllisyyttä ja terveellinen sisäilma tukee ihmisten hyvinvointia.

Toteutus käyttäjät huomioiden

Olemme toteuttaneet lukuisia onnistuneita koulu- ja oppilaitoshankkeita, joissa yhdessä kehittäminen, avoin vuoropuhelu ja luottamus koko projektin ajan ovat olleet hankkeen kulmakiviä. Koulun suunnittelu- ja kehitystyössä huomioimme tilaajan, kouluhenkilöstön ja oppilaiden tarpeet. Panostamalla aktiiviseen vuoropuheluun jo aikaisessa vaiheessa voimme optimoida toiminnan, ylläpidon ja käyttäjien olosuhteet. Emme keskity pelkästään itse rakennukseen, vaan katsomme myös valmiin tilan vaikutuksia opetustoimintaan, ilta- ja viikonlopputoimintaan sekä rakennuksen elinkaaren aikaiseen käyttöön.

Projekteissa hyödynnämme erilaisia tietomallinnusmenetelmiä, joiden avulla oppilaat ja opetushenkilökunta otetaan mukaan suunnitteluun. Suosittelemme myös, että koulurakennus rakennetaan avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti, jolloin tietyn osan suunnitelmia voidaan vielä hioa, vaikka rakentaminen on alkanut. Näin voidaan nopeuttaa rakennusaikataulua ja huomioida uusimmat käyttäjien tarpeet vielä rakentamisen aikana.

Pitkäaikaista huolenpitoa

NCC on kehittänyt elinkaarimallin, mikä tarkoittaa pitkää sitoutumista ja sopimusta kiinteistöön. Laajimmassa muodossaan NCC ottaa kokonaisvastuun suunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistöstä, ylläpidosta ja huollosta. Malli soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiin.

Tälläkin hetkellä NCC:llä on pitkälle toistakymmentä vuosikymmenten mittaista sopimusta, joissa olemme sitoutuneet hoitamaan rakentamaamme tai korjaamaamme kiinteistöä suunnitelmallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, huomioiden mm. energiaseurannan, kiinteistön tekniikan tai kulutukset. Rakentajan vastuu ja ammattitaidon hyödyntäminen ovat elinkaarirakentamisessa korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosreferenssejä

 • Taidelukio Lumit, Kuopio

  NCC rakensi Kuopion ydinkeskustaan odotetun uuden taidelukio Lumitin. Kesällä 2022 Kirkkokadulle valmistunut taidelukio toi uudet tilat 600 oppilaalle ja noin 50 työntekijälle, teatteri-, liikunta- ja tanssisaleja sekä yhteiskäyttötiloja naapurissa sijaitsevan Kuopion Musiikkikeskuksen kanssa. Kohde toteutettiin Terve talo -työmaan kriteereitä noudattaen. Rakentamisen puhtausluokka oli P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

 • Viialan yhtenäiskoulu, Akaa

  NCC rakensi Akaan Viialaan uuden yhtenäiskoulun 750 oppilaalle. Neljäkerroksiseen rakennukseen toteutettiin muuntojoustavat tilat 0-9 luokkalaisille. Koulun suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana oli rakennuksen terveellisyys. Koulurakennus toteutettiin Joutsenmerkin, TerveTalon, Kuivaketju10:n ja puhtausluokka P1 -kriteerien mukaisesti.

 • Saimaanportin yhtenäiskoulu / Eteläinen aluekoulu, Mikkeli

  Rakensimme uuden yhtenäiskoulun puretun Urpolan koulun tilalle. Uuteen koulurakennukseen valmistui perus- ja erityisopetuksen tilat 1.-9. luokille. Kouluun sijoittuu myös liikuntapalveluita, kuten liikuntasali, kuntosali ja ulkourheilukenttiä.

 • Hämeenkylän koulu, Vantaa

  Hämeenkylän koulun monitoimiset ja joustavat oppimistilat rakennettiin yleisiksi tai erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi, jotka tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa. Uusi koulu valmistui käyttöön elokuussa 2020 ja se korvasi vanhan Hämeenkylän koulurakennuksen, joka purettiin vuonna 2017.

 • Rakokiven monitoimitalo
  Rakokiven monitoimitalo Loisto, Nastola

  Rakensimme Lahden Tilakeskukselle Rakokiven monitoimitalon Nastolaan. Kaksikerroksiseen rakennukseen tehtiin tilat päiväkodille, koululle ja kirjastolle. Monitoimitalohankkeelle asetettiin korkeat sisäilmatavoitteet ja sen yhteydessä toteutettiin Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

 • Varkauden kampus ja lukio, Varkaus

  NCC rakensi Savon Koulutuskuntayhtymälle oppilaitoksen Varkauteen. Uusi oppilaitosrakennuskokonaisuus muodostui uudisrakennuksesta ja vanhoista saneerattavista osista. Savon ammattiopiston Varkauden kampus ja Varkauden lukion uusi koulurakennus saivat Joutsenmerkin tunnustuksena ympäristöystävällisyydestään.

 • Kinnarin koulu, Järvenpää

  Kinnarin melkein 1 000 käyttäjän koulu on esimerkki siitä, millaisia tulevaisuuden koulut ovat niin Järvenpäässä kuin muuallakin. Oppilaskeskeisyys, vuorovaikutus ympäristön kanssa, muuntojoustavuus ja teknologia oppimisen tukena korostuvat uudessa pedagogiikassa. Esiopetus-, alakoulu- ja yläkoulukäyttöön tulleessa uudessa rakennuksessa käynnistettiin opetustoiminta elokuussa 2019.

 • Laukaan Ekokoulu, Satavuon koulu ja päiväkoti

  Uuteen aluekyläkouluun Laukaan Vuonteelle yhdistettiin vuoden 2018 syksyksi vanhat Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kyläkoulut. Tavoitteena oli tehdä ekologisesti kestävä alakoulu ja päiväkoti sadalle lapselle sadaksi vuodeksi. Satavuon koulu ja päiväkoti rakennettiin massiivipuusta.

 • Harjun kampusalueen peruskorjaus ja laajennus, Jyväskylä

  NCC toteutti noin 20 000 bruttoneliön hankkeen projektinjohtourakoitsijana. Kahden ja puolen vuoden mittaisessa hankkeessa toteutettiin vanhan opetusrakennuksen peruskorjaus sekä uuden liikuntarakennuksen rakennustyöt.

 • Rantaroustin koulu, Tyrnävä

  Rantaroustin koulun uudisrakennus toteutettiin Tyrnävän kirkonkylään lähelle muita kunnan keskeisiä palveluja. Vuonna 2017 valmistuneen koulun suunnittelussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman vaatimukset. NCC on sitoutunut koulun ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 20 vuodeksi.

Katso myös rakenteilla olevat hankkeemme ja lisää koulu-, oppilaitos- ja päiväkotireferenssejämme