Koulut, oppilaitokset ja päiväkodit

Yhdessä voimme luoda teille inspiroivat, terveelliset ja kestävät oppimistilat, jotka tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle parhaan mahdollisen oppimisympäristön.

Peruskoulun uudistettu opetussuunnitelma asettaa uudenlaisia tarpeita myös koulurakennuksille ja oppimisympäristöille. Perinteisistä luokkahuoneista siirrytään kohti muunneltavia tilaratkaisuja ja monitoimitiloja. NCC auttaa rakentamaan uuden tai kunnostamaan vanhoista tiloistanne kokonaisuuden, jossa avoin oppimisympäristö motivoi kokemuksellisuuteen, viihtyisät tilat lisäävät yhteisöllisyyttä ja terveellinen sisäilma tukee ihmisten hyvinvointia.

Toteutus käyttäjät huomioiden

Olemme toteuttaneet lukuisia onnistuneita koulu- ja oppilaitoshankkeita, joissa yhdessä kehittäminen, avoin vuoropuhelu ja luottamus koko projektin ajan ovat olleet hankkeen kulmakiviä. Koulun suunnittelu- ja kehitystyössä huomioimme tilaajan, kouluhenkilöstön ja oppilaiden tarpeet. Panostamalla aktiiviseen vuoropuheluun jo aikaisessa vaiheessa voimme optimoida toiminnan, ylläpidon ja käyttäjien olosuhteet. Emme keskity pelkästään itse rakennukseen, vaan katsomme myös valmiin tilan vaikutuksia opetustoimintaan, ilta- ja viikonlopputoimintaan sekä sen elinkaaren aikaiseen käyttöön.

Projekteissa hyödynnämme erilaisia tietomallinnusmenetelmiä, joiden avulla myös koululaiset ja opetushenkilökunta voidaan ottaa mukaan suunnitteluun. Suosittelemme myös, että koulurakennus rakennetaan avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti, jolloin tietyn osan suunnitelmia voidaan vielä hioa, vaikka rakentaminen on alkanut. Näin voidaan nopeuttaa rakennusaikataulua ja huomioida uusimmat käyttäjien tarpeet vielä rakentamisen aikana.

Pitkäaikaista huolenpitoa

NCC on kehittänyt elinkaarimallin, mikä tarkoittaa pitkää sitoutumista ja sopimusta kiinteistöön. Laajimmassa muodossaan NCC ottaa kokonaisvastuun suunnittelusta, rakentamisesta, kiinteistöstä, ylläpidosta ja huollosta. Malli soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiin. Tälläkin hetkellä NCC:llä on pitkälle toistakymmentä vuosikymmenten mittaista sopimusta, joissa olemme sitoutuneet hoitamaan rakentamaamme tai korjaamaamme kiinteistöä suunnitelmallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rakentajan vastuu ja ammattitaidon hyödyntäminen ovat elinkaarirakentamisessa korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosreferenssejä

Hämeenkylän koulu, Vantaa

Hämeenkylän koulun monitoimiset ja joustavat oppimistilat rakennettiin yleisiksi tai erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi, jotka tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa. Uusi koulu valmistui käyttöön elokuussa 2020 ja se korvasi vanhan Hämeenkylän koulurakennuksen, joka purettiin vuonna 2017.

Varkauden kampus ja lukio, Varkaus

NCC rakensi Savon Koulutuskuntayhtymälle oppilaitoksen Varkauteen. Uusi oppilaitosrakennuskokonaisuus muodostui uudisrakennuksesta ja vanhoista saneerattavista osista. Savon ammattiopiston Varkauden kampus ja Varkauden lukion uusi koulurakennus saivat Joutsenmerkin tunnustuksena ympäristöystävällisyydestään.

Kinnarin koulu, Järvenpää

Kinnarin melkein 1 000 käyttäjän koulu on esimerkki siitä, millaisia tulevaisuuden koulut ovat niin Järvenpäässä kuin muuallakin. Oppilaskeskeisyys, vuorovaikutus ympäristön kanssa, muuntojoustavuus ja teknologia oppimisen tukena korostuvat uudessa pedagogiikassa. Esiopetus-, alakoulu- ja yläkoulukäyttöön tulleessa uudessa rakennuksessa käynnistettiin opetustoiminta elokuussa 2019.

Laukaan Ekokoulu, Satavuon koulu ja päiväkoti

Uuteen aluekyläkouluun Laukaan Vuonteelle yhdistettiin vuoden 2018 syksyksi vanhat Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kyläkoulut. Tavoitteena oli tehdä ekologisesti kestävä alakoulu ja päiväkoti sadalle lapselle sadaksi vuodeksi. Satavuon koulu ja päiväkoti rakennettiin massiivipuusta.

Harjun kampusalueen peruskorjaus ja laajennus, Jyväskylä

NCC toteutti noin 20 000 bruttoneliön hankkeen projektinjohtourakoitsijana. Kahden ja puolen vuoden mittaisessa hankkeessa toteutettiin vanhan opetusrakennuksen peruskorjaus sekä uuden liikuntarakennuksen rakennustyöt.

Rantaroustin koulu, Tyrnävä

Rantaroustin koulun uudisrakennus toteutettiin Tyrnävän kirkonkylään lähelle muita kunnan keskeisiä palveluja. Vuonna 2017 valmistuneen koulun suunnittelussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman vaatimukset. NCC on sitoutunut koulun ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 20 vuodeksi.

Katso lisää koulu-, oppilaitos- ja päiväkotireferenssejämme

Saikkonen Joonas

Yksikönjohtaja, Yhteistoimintarakentaminen, pääkaupunkiseutu, NCC Building Nordics

Ota yhteyttä