Jokainen hankinta on tärkeä

Rakennushankkeessa hankintojen osuus on keskimäärin 75 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Hankinnalla on ratkaiseva rooli hankkeen kokonaisbudjetissa, mutta myös vastuu ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Tämän kaiken vuoksi lähestymistavallamme on väliä, niin meille kuin asiakkaillemme.

NCC on rakentanut vahvan ja erikoistumisalueisiin perustuvan hankintaorganisaation. Kokoluokkamme, kokemuksemme ja systemaattisen hankinnan ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat hankintaratkaisut markkinoiden edullisimpaan kokonaishintaan.

Hankinta on avainasemassa, kun halutaan rakentaa tehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Kauaskantoisilla ja järjestelmällisillä hankinnoilla hallitsemme ostamiemme tuotteiden ja palveluiden laatua, ympäristövaikutuksia, turvallisuutta, jakelua ja hintoja.

Hankintaorganisaatiomme työ on tehdä optimaalisimmat hankinnat ja löytää pitkäaikaisia toimittajia. Tällöin saavutamme hyötyä ostaessamme samanlaisia tuotteita ja palveluita useampaan hankkeeseen.

Noudatamme periaatetta, jonka mukaan jokainen hankintaprosessin osa, joka ei tuota lisäarvoa, voidaan ja pitää jättää pois. Hoidamme kansainväliset hankinnat tuottajia lähellä olevien hankintaosastojen kautta: kategorioilla on hankintavastaavansa ja puitesopimuksensa huolellisesti valittujen toimittajien kanssa. Hankinnan luonteesta riippumatta asiakkaamme hyötyvät yhdistetyistä voimistamme jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

Yhdistettyjen hankintojen etuja:

  • Erikoistuminen, joka parantaa hankintojen kilpailukykyä
  • Laadun, ympäristön ja työturvallisuuden hallinta
  • Suurten erien hankinta kustannustehokkaasti
  • Järjestelmällinen hankintatyö keskitetyssä organisaatiossa
  • Paikalliset hankkijat, jotka palvelevat asiakasta hankkeen aikana
  • Turvallinen, tehokas ja yksinkertainen hansainvälinen hankinta
  • Pitkän aikavälin kumppanuudet tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi
  • Luotettavat toimitukset ja tehokas tuotanto