Ajankohtaisia uutisia NCC:ltä

NCC on pienentänyt toimintojensa hiilijalanjälkeä 42 prosentilla

NCC on edennyt hyvän matkaa kohti tavoitettaan vähentää omia hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2019 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta laaditun raportin mukaan päästöt olivat laskeneet 42 prosentilla. Tulos tarkennetaan vielä loppuvuodesta.

NCC kehittää inhimillisiä käyttäjäkokemuksia toimitiloihin

NCC esittelee RecoTech-tapahtumassa käyttäjäkeskeistä Urban Sense -palvelukonseptia. Sen tavoitteena on luoda urbaani käyttäjäkokemus ja yhdistää yhteistyöverkosto pilotoimaan digitaalisia ratkaisuja. Näiden avulla halutaan tukea rakennuksen loppukäyttäjän arkea.

Uusi aluevaltaus parhaalle paikalle

Ravintola-, kahvila-, juhla- ja kokouspalveluista tunnettu Juvenes Oy tekee uuden aluevaltauksen pääkaupunkiseudulle. Muuttoa Leppävaaran Hatsinanpuistoon ja OOPSiin odotetaan jo innolla.

”Meidän näköisemme ja oloisemme tilat”

Energiayhtiö Vattenfall Oy halusi tilat, jotka kuvastavat yritystä ja tukevat uusia työn tekemisen tapoja. Sellaiset löytyivät luontevasti Fredriksbergistä.

Nimitys Building Suomen johdossa

Kosteudenhallinta huomioon kaikissa vaiheissa

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa päätoteuttajalle aiempaa tiukemmat ja pidemmät vastuut rakennuksesta, millä halutaan vahvistaa vastuunkantoa muun muassa rakennusten kosteudenhallinnan suhteen. NCC:llä kosteudenhallinnan osaamista ja toteuttamista on kehitetty vuosia, joten uusi laki ei pääse yllättämään tyhjän päältä.

Nimitys Building Suomen johdossa

Ilo löytyy Fredriksbergista

Helsingin kaupungin iloa tuottava ja jatkuvasti kehittyvä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala löysi kaltaisensa toimitilat Fredriksbergista. Nyt odotellaan jo kesää 2020, jolloin Vallilaan muuttaa ns. toinen aalto.

Helsingin rautatieaseman kaikki yli satavuotiaat ikkunat kunnostetaan

NCC saneeraa paraikaa suomalaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Exilionille VR:n entiseen pääkonttoriin hotellia, joka avataan Scandic Hotelsin operoimana alkuvuonna 2021. Työtä tehdään arkkitehti Eliel Saarisen suunnitteleman ja vuonna 1909 valmistuneen kiinteistön arvoa ja perintöä kunnioittaen. Esimerkiksi kaikki rakennuksen 4 000 vanhaa ikkunanpokaa kunnostetaan pieteetillä 60 henkilön voimin.

Asfalttia murskataan uusiokäyttöä varten hybridillä

Hybridimurskain myllyttää jyrsittyä asfalttia sopivankokoiseksi ainekseksi uudelleenkäyttöä varten. Kierrätysasfalttia voi asfalttinormien mukaisesti käyttää uuden päällysteen massassa jopa 50 – 70 %.