Ajankohtaisia uutisia NCC:ltä

Rakokiven monitoimitaloa rakennetaan sääsuojan alla

Rakokiven monitoimitalon työmaalle asennettiin marraskuun puolivälissä sääsuoja. Sääsuojalla hallitaan työmaan rakennusaikaista kosteutta ja estetään kosteusongelmia.

Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennus sai peruskiven

Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin lauantaina 30. marraskuuta.

Tietoa vähähiilisten rakennusratkaisujen tueksi

Kiertotalouden edistäminen on olennainen keino päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa – tervetuloa Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön avoimen yhteiskehittämisalustan, CoreLabin, järjestämään Kiertotalous kiinteistö- ja rakentamisalalla -seminaariin ma 2.12.2019 klo 12–16. Mukana myös Saint-Gobain ja NCC.

NCC on pienentänyt toimintojensa hiilijalanjälkeä 42 prosentilla

NCC on edennyt hyvän matkaa kohti tavoitettaan vähentää omia hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2019 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta laaditun raportin mukaan päästöt olivat laskeneet 42 prosentilla. Tulos tarkennetaan vielä loppuvuodesta.

NCC kehittää inhimillisiä käyttäjäkokemuksia toimitiloihin

NCC esittelee RecoTech-tapahtumassa käyttäjäkeskeistä Urban Sense -palvelukonseptia. Sen tavoitteena on luoda urbaani käyttäjäkokemus ja yhdistää yhteistyöverkosto pilotoimaan digitaalisia ratkaisuja. Näiden avulla halutaan tukea rakennuksen loppukäyttäjän arkea.

Uusi aluevaltaus parhaalle paikalle

Ravintola-, kahvila-, juhla- ja kokouspalveluista tunnettu Juvenes Oy tekee uuden aluevaltauksen pääkaupunkiseudulle. Muuttoa Leppävaaran Hatsinanpuistoon ja OOPSiin odotetaan jo innolla.

”Meidän näköisemme ja oloisemme tilat”

Energiayhtiö Vattenfall Oy halusi tilat, jotka kuvastavat yritystä ja tukevat uusia työn tekemisen tapoja. Sellaiset löytyivät luontevasti Fredriksbergistä.

Nimitys Building Suomen johdossa

Kosteudenhallinta huomioon kaikissa vaiheissa

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa päätoteuttajalle aiempaa tiukemmat ja pidemmät vastuut rakennuksesta, millä halutaan vahvistaa vastuunkantoa muun muassa rakennusten kosteudenhallinnan suhteen. NCC:llä kosteudenhallinnan osaamista ja toteuttamista on kehitetty vuosia, joten uusi laki ei pääse yllättämään tyhjän päältä.

Nimitys Building Suomen johdossa