Semmi-talokonsepti

Semmi on kustannustehokas ja kompakti tuotteistettu ratkaisu, joka voidaan rakentaa Suomessa minne vain. Semmin tehokkaasti suunnitellut neliöt maksimoivat asuinpinta-alan. Tehokkaat neliöt ja rakennuksen energiatehokas muoto mahdollistavat taloudellisen rakentamisen ja asumisen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n vuonna 2016 tekemän Asuntotarve 2040 -tutkimuksen mukaan Suomeen tarvitaan 760 000 uutta asuntoa seuraavan 25 vuoden aikana. Semmi-kerrostalojärjestelmä on NCC:n vastaus kasvavaan asuntotarpeeseen.

Semmin asunnot on sijoiteltu porraskäytävän ympärille niin, että asuntoja on kuusi, seitsemän tai kahdeksan. Porraskäytävä on kompakti, eikä vie ylimääräisiä neliöitä. Rakennus voidaan toteuttaa myös Valosemminä, jolloin porraskäytävässä on lasiseinä, jonka kautta valo pääsee käytävään. Valosemmissä asunnot on sijoitettu porraskäytävän ympärille kuten Semmissä ja asuntoja voi myös olla kuusi, seitsemän tai kahdeksan.

Semmin leveys on aina vakio, mutta rakennuksen pituutta voidaan säädellä tarpeen mukaan aina noin 23 metristä 31 metriin. Rakennuksen pituus on luonnollisesti riippuvainen asuntojen määrästä per kerros, mutta myös asuntojen kokoa voidaan kasvattaa venyttämällä rakennusta. Semmin asunnot toistuvat samanlaisina kerroksesta toiseen.

Semmissä on pyritty vakioimaan tiettyjä rakennusosia, eli niin sanottuja komponentteja, rakennustuotannon tehostamiseksi. Näitä komponentteja ovat esimerkiksi kylpyhuoneet, parvekkeet ja ilmanvaihtokonehuone. Keittiö ja kylpyhuone asennetaan yhteisenä elementtinä. Keittiö voi sijaita kylpyhuoneen pitkällä tai lyhyellä sivulla ja sen koko vaihtelee asunnon mukaan. Myös asuntojen hormit pyritään sisällyttämään elementtiin.

Parvekkeena käytetään pääsääntöisesti NCC-parveketta (= teräsulokeparveke, TUP). Ulokerakenteensa ansiosta parvekkeita ei tarvitse kannatella päällekkäisissä linjoissa, vaan niitä voidaan sijoitella julkisivulle vapaasti. Julkisivumateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi rappausta tai tiiltä. Parvekkeiden sijoittelulla ja julkisivumateriaalin vaihtelulla Semmiin voidaan luoda kaupunkikuvaan sopiva ja mielenkiintoinen julkisivu.