Kumppanuus on nykyaikainen tapa toimia

Kumppanuus on yhteistyön muoto, jossa osapuolet työskentelevät hankkeen parhaaksi avainsanoinaan avoimuus ja läpinäkyvyys. Kumppanuus perustuu täydelliseen rehellisyyteen ja avoimuuteen osapuolten välillä. Kokemuksemme mukaan yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille mukana oleville osapuolille.

Kumppanuus on ollut yksi NCC:n pitkän tähtäimen strategisista painoalueista 2000-luvun alusta alkaen. Se on nykyaikainen tapa toimia ja rakentaa kestäviä liikesuhteita. Toimintamallimme on rakentunut ja jalostunut lukuisissa hankkeissa yhteistyössä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

Malli perustuu työn tekemiseen yhtenä organisaationa yhdellä budjetilla kohti yhteisiä tavoitteita. Vuoropuheluun, avoimuuteen ja yhteistyöhön perustuvassa työkulttuurissa hankkeet johtavat erinomaisiin tuloksiin. Toimivan kumppanuuden menestystekijät ovat tuki ylimmältä johdolta, vuorovaikutukseen pohjautuvat toimintatavat, oikeat henkilövalinnat ja heille valtuudet toimia yhdessä hankkeen parhaaksi.

Miten asiakkaat hyötyvät kumppanuudesta NCC:n kanssa:

 • Tehokkaampi riskienhallinta
 • Varmempi talous
 • Parempi aikataulunhallinta
 • Parempi laatu
 • Myönteinen, rakentava ja hauskempi työilmapiiri
 • Turvallisemmat hankkeet

Miten NCC hyötyy kumppanuuksista:

 • Entistä paremmat asiakassuhteet ja kasvanut ymmärrys asiakkaan tarpeista
 • Pitkän aikavälin kannattavuus
 • Entistä houkuttelevampi työpaikka nykyisille ja tuleville työntekijöille
 • Osaamisen kehittyminen jokaisessa hankkeessa
 • Arvojen toteuttaminen käytännössä
Frej Weurlander_2019
Weurlander Frej

Toimialajohtaja, Rakentaminen, Erikoisprojektit, NCC Building Nordics

Kati Tauriainen_NCC
Tauriainen Kati

Toimialajohtaja, Talonrakentaminen, NCC Building Nordics