Kumppanuus on nykyaikainen tapa toimia

Kumppanuus on yhteistyön muoto, jossa osapuolet työskentelevät hankkeen parhaaksi avainsanoinaan avoimuus ja läpinäkyvyys. Kumppanuus perustuu täydelliseen ja avoimuuteen osapuolten välillä. Kokemuksemme mukaan yhteistoiminnallisuus ja yhteistyö tuovat lisäarvoa kaikille mukana oleville osapuolille.

Kumppanuus on ollut yksi NCC:n pitkän tähtäimen strategisista painoalueista 2000-luvun alusta alkaen. Se on nykyaikainen tapa toimia ja rakentaa kestäviä liikesuhteita. Toimintamallimme on rakentunut ja jalostunut lukuisissa hankkeissa yhteistyössä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

Yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa töitä tehdään yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niissä monipuolinen asiantuntijuus tuodaan saman pöydän ääreen ja työskentely on tiivistä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet jo useita projekteja allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen läpiviemiseksi. Vuoropuheluun, avoimuuteen ja yhteistyöhön perustuvassa työkulttuurissa hankkeet johtavat erinomaisiin tuloksiin. Rakentajina luomme useissa yhteistoiminnallisissa hankkeissa karttuneen kokemuksen avulla projektiin keskinäisen luottamuksen ilmapiirin, jolla varmistetaan asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuova lopputuote.

NCC rakentaa Oulun uuden yliopistollisen sairaalan A- ja F-taloja eri osapuolten kanssa allianssimallilla. Se tarkoittaa sopimuskumppaneiden kanssa yhteistä vastuuta suunnittelusta ja rakentamisesta.