Bertta-talokonsepti

Bertta on kehitetty lähiöiden täydennysrakentamista silmällä pitäen. Täydennysrakentamisella nostetaan lähiöiden arvoa, parannetaan koko alueen sosiaalista asemaa ja vähennetään segregaatiota.

Täydennysrakentamisen pysäköintiin liittyvät haasteet ratkaistaan parhaiten sijoittamalla autopaikat rakennuksen sisään, jolloin tilaa jää luonnolle ja viihtyisille pihoille. Bertalla saadaan parannettua paikallista elinympäristöä ja raikastettua koko alueen ilmettä.

Bertta tuo autopaikat tullessaan, ja koko rakennus mitoitetaan autopaikkojen mukaan siten, ettei sitä edes huomaa. Moduuliratkaisun ansiosta Bertta on varioitavissa rakennuspaikan ja alueen mukaan. Laatutaso on myös säädettävissä erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Modulaarisuutensa ja vaihtelevien julkisivumateriaaliensa ansiosta Bertta tarjoaa varteenotettavan keskustelu- ja suunnittelukumppanin kaavoittajille ja alueen asukkaille lähiöitä kehitettäessä.

Bertta-kerrostalokonsepti