Lisärakentamista taloyhtiöille

Usealla taloyhtiöllä on hyödyntämätöntä tonttialaa tai jopa rakennusoikeutta jäljellä. Ennen kuin edessä on isoja remontteja, kannattaa taloyhtiön tontin lisärakentamisen mahdollisuudet kartoittaa. Taloyhtiön varallisuuden kartuttamisen lisäksi asukkaat, naapurusto ja kunta hyötyvät tontin paremmasta käytöstä ja ilmeen uudistuksesta. NCC:n ammattitaitoiset hankekehittäjät auttavat taloyhtiötä hankkeessa alkukartoituksesta aina kiinteistön myyntiin asti - koko alueen kehityksen huomioiden.

Lisärakentaminen on taloyhtiölle mahdollisuus hankkia pääomaa tulevia remontteja varten tai pienentää asukkaiden vastiketta. Siinä ylimääräinen tonttivaranto tai rakennusoikeus otetaan hyötykäyttöön, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien asuintalojen rakentamista, kerrostalon lisäkerrosten rakentamista tai vanhan rakennuksen purkamista ja uuden rakentamista tilalle.

Parhaimmillaan lisärakentaminen parantaa alueen arvostusta ja ekologista kehitystä sekä lisää kiinteistöjen, asuntojen ja asuinalueen arvoa. Alueen asukasluvun kasvaessa sen palvelut kehittyvät tai niiden jatkuvuus vähintäänkin turvataan. Myös kunnat ja kaupungit suhtautuvat lisärakentamiseen myönteisesti, sillä sen avulla olemassa olevaa infrastruktuuria hyödynnetään entistä tehokkaammin ja palveluverkkoon saadaan lisää käyttäjiä.

Ei vain uuden rakentamista, vaan laajalti vaikuttava hanke

NCC toteuttaa lisärakentamisen hankkeen tiiviissä yhteistyössä taloyhtiön kanssa alun kartoituksista kohteen myyntiin asti. Emme kuitenkaan katso hanketta yksittäisenä kehitettävänä tonttina, vaan kokonaisuutena, joka vaikuttaa koko lähiympäristöön. Taloyhtiön etujen ajamisen lisäksi selvitämme hankkeen eri sidosryhmien arvot ja arvostukset, miten hanke voi myös heitä hyödyttää ja millaisin toimin nämä odotukset saadaan mahdollisimman hyvin toteutettua.

Haemme optimiratkaisun mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia uusia asuntoja ja arkkitehtuuria alueelle kaivataan?
  • Millaiset ratkaisut parantavat koko alueen asuntojen arvoa?
  • Miten alueen yleisilmettä ja vetovoimaa voidaan kohentaa?
  • Miten alueen ekologisuutta ja sosiaalista kestävyyttä voidaan kehittää?
Lisärakentaminen_palapelikuva