As Oy Helsingin Lopinkulman täydennysrakentaminen

Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevaan vuonna 1970 valmistuneeseen kiinteistöön haluttiin täydennysrakentaa lisää asuintilaa. Tontin kulmassa oleva aukko täytettiin kahden kerrostalon väliin rakennetulla uudisrakennuksella. Samalla koko kiinteistöä korotettiin kerroksella. Oman haasteensa hankkeeseen toi se, että kiinteistöllä olevien vanhojen talojen asunnot olivat koko rakennusajan asuinkäytössä.

As Oy Helsingin Lopinkulma on täydennysrakennushanke, jossa kahden risteävän kadun kulmassa sijaitsevien kerrostalojen väliin rakennettiin uudisrakennus. Uudisosan alla ollut autohallin osa purettiin perustusten rakentamisen tieltä ja rakennettiin uudelleen. Lisäksi vanhojen kerrostalojen kylmät ullakkotilat purettiin ja rakennusten päälle rakennettiin uusi yhtenäinen asuinkerros. Lisäkerros tehtiin sääsuojan alla, joka ulottui koko uudisosan päälle, ja se purettiin vasta, kun vesikatto oli valmis.

- Vanhan ja uuden rakennuksen yhteen sovittamisessa on luonnollisesti aina teknisiä haasteita. Paperilla toimivat suunnitelmat eivät välttämättä toimikaan käytännössä. Tällä kertaa esimerkiksi päädyttiin siihen, että vanhojen rakennusten päälle tullut lisäkerros rakennettiin elementtien sijaan paikan päällä, kertoo vastaava työnjohtaja Samuel Härkönen.

Koska uudisrakennus teki kiinteistöstä umpikorttelin, jonne ei palokunnan tikasautolla pääse, rakennettiin paloturvallisuussyistä olemassa olevien rakennusten sisäpihan puolen parvekkeisiin hätäpoistumisluukut. Lisäksi rakennettiin 12 uutta hätäpoistumisparveketta.

Kiinteistön kaksi vanhaa kerrostaloa olivat asuinkäytössä koko rakennushankkeen ajan. Lisäksi naapurissa, tien toisella puolella toimii alakoulu. Tilaajalta tulikin kiitosta hankkeen hyvin hoidetusta tiedotuksesta ja ympäristön huomioimisesta.

- Teimme töitä jopa 20 sentin päässä ihmisten kodeista, mikä tietenkin tuli ottaa koko ajan huomioon mm. turvallisina kulkureitteinä. Panostimme myös paljon asukkaiden informointiin. Kerroimme jatkuvasti työmaan etenemisestä ja poikkeustilanteista sähköposti- ja ilmoitustaulutiedottein sekä työmaan verkkosivun avulla, sanoo Härkönen.

- Naapurikoululla järjestimme työmaan alussa työmaaliikenteestä kertovan turvallisuustempauksen. Oppilaat myös maalasivat työmaa-aitoihimme Suomi 100 -aiheisen taideteoksen, hän jatkaa.

- Kahden vanhan rakennuksen yhdistäminen uudella talolla ja korottaminen yhdellä kerroksella osoittautui vaativaksi hankkeeksi, joka vei aikaa ennakoitua enemmän. Tilaajan kannalta olennaista oli, että vanhojen talojen asukkaat saattoivat asua kodeissaan. Kattava ja ennakoiva asukastiedotus oli erityisen tärkeätä, sanoo As Oy Helsingin Lopinkulman hallituksen puheenjohtaja Jorma Westlund.