Sertifioitu toiminta ja tuotesertifikaatit

NCC:n toiminta perustuu laatujärjestelmästandardin ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 vaatimuksiin. Lisäksi yritys on asiantuntija monen ympäristöluokittelujärjestelmän suhteen. Rakennusten, kaupunginosien ja rakennushankkeiden sertifiointi tarkoittaa, että ympäristön ja vastuullisuuden eteen tehdään aktiivisesti töitä koko rakennusprosessin ajan.

NCC:n toiminnanjohtamisen sertifikaatit

NCC:n toiminta perustuu laatujärjestelmästandardin ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 vaatimuksiin. Sertifioitu toiminta ohjaa NCC:n jatkuvaa parantamista ja on osoitus kyvystä tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät NCC:n itselleen asettamat vaatimukset, asiakkaan vaatimukset ja odotukset sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

NCC:n Suomen toimintojen ISO-sertifikaatit

NCC suhtautuu laatu- ja toimintajärjestelmäänsä avoimesti ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. Yhtiön laadunhallinta perustuu alan nykyaikaisimpiin ja käytössä testattuihin toimintamalleihin kaikilla rakennustyömaiden osa-alueilla: tuotannon valmistelussa, ohjauksessa sekä viimeistelyssä. Uudet innovaatiot ja toimintatavat luovat uusia vakiotoimintoja. Laatujärjestelmäsertifikaatti on ollut yhtäjaksoisesti voimassa vuodesta 1995 ja ympäristöjärjestelmäsertifikaatti vuodesta 2001. NCC:n toiminnan standardinmukaisuus osoitetaan ulkopuolisen tahon vuosittain suorittamissa seuranta- tai uudelleensertifiointiarvioinneissa.

Rakennusten luokitusjärjestelmät ja niiden sertifikaatit

Rakennusten, kaupunginosien ja rakennushankkeiden sertifiointi tarkoittaa, että ympäristön ja kestävän kehityksen eteen tehdään aktiivisesti töitä koko rakennusprosessin ajan. NCC:llä laatu-, ympäristö- ja johtamisjärjestelmää hallitaan toimintajärjestelmässä, joka koskee koko yrityksen henkilöstöä ja edellyttää, että kaikki rakentavat organisaatiot täyttävät sertifioidun toimintamme vaatimukset.

NCC on asiantuntija myös monen ympäristöluokittelujärjestelmän suhteen ja perustaa toimintansa mm. Joutsenmerkki, BREEAM, LEED, RTS, Miljöbyggnad, Citylab ja CEEQUAL standardeihin.

Joutsenmerkki

Pohjoismainen järjestelmä, jota käytetään pientalojen, kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien sertifioinnissa. Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. NCC:llä on vahvaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta Suomessa. NCC:n esimerkkejä jo toteutetuista Joutsenmerkki-kohteista:

BREEAM

Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM ohjaa suunnittelemaan ja rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä rakennuksia koko niiden käyttöiän ajaksi. NCC:llä BREEAM on vakiintunut prosessi ja sisäänrakennettu tapa toimia kymmenen vuoden kokemuksella. BREEAM Excellent-sertifikaatti on nykyään asetettu tavoitetasoksi kaikille kiinteistökehityshankkeillemme. NCC:n esimerkkejä rakenteilla olevista kohteista:

LEED

Amerikkalainen LEED-luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jota voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin. NCC:n esimerkkejä: