Ympäristösertifikaatit ja kestävän kehityksen sertifikaatit

Rakennusten, kaupunginosien ja rakennushankkeiden sertifiointi tarkoittaa, että ympäristön ja kestävän kehityksen eteen tehdään aktiivisesti töitä koko rakennusprosessin ajan. NCC on asiantuntija monen ympäristöluokittelujärjestelmän suhteen, mukaan lukien Joutsenmerkki, BREEAM, LEED, RTS, Miljöbyggnad, Citylab ja CEEQUAL.

Joutsenmerkki

Pohjoismainen järjestelmä, jota käytetään pientalojen, kerrostalojen, koulujen ja päiväkotien sertifioinnissa. Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. NCC:llä on vahvaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta Suomessa. NCC:n esimerkkejä jo toteutetuista sekä Joutsenmerkkiä hakevista rakenteilla olevista kohteista:

BREEAM

Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM ohjaa suunnittelemaan ja rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä rakennuksia koko niiden käyttöiän ajaksi. NCC:llä BREEAM on vakiintunut prosessi ja sisäänrakennettu tapa toimia kymmenen vuoden kokemuksella. BREEAM Excellent-sertifikaatti on nykyään asetettu tavoitetasoksi kaikille kiinteistökehityshankkeillemme. NCC:n esimerkkejä rakenteilla olevista kohteista:

LEED

Amerikkalainen LEED-luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jota voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin. NCC:n esimerkkejä: