Ympäristösertifikaatit

Ympäristösertifioituun rakennukseen sijoittaminen hyödyttää niin asiakasta, NCC:tä kuin yhteiskuntaa laajemminkin ikään kuin yhteisenä panoksena kestävän kehityksen puolesta.

Kiinteistön omistajana voit koota selkeitä ja yksinkertaisia faktoja, jotka kertovat rakennuksen ympäristötehokkuudesta. Asiakkaana sinun on helpompi verrata eri rakennusten tehokkuutta, koska sertifiointi kertoo täyttääkö rakennus tietyt ehdot. Ympäristösertifioitujen rakennusten rakentaminen osoittaa, että NCC kantaa vastuunsa rakennusten ympäristövaikutusten minimoimisessa.

Järjestelmällinen rakennustapa

Kun rakennamme ympäristösertifikaatin mukaisesti, noudatamme järjestelmällistä rakennustapaa. Sen avulla hallitsemme ympäristö- ja ilmastoasiat rakennushankkeen joka vaiheessa, ja voimme tiedottaa tästä asiakkaille yksinkertaisesti ja informatiivisesti.

Ympäristösertifikaatit ovat meille tuttuja

NCC on asiantuntija monen ympäristöluokittelujärjestelmän suhteen, mukaan lukien BREEAM, Miljöbyggnad, LEED, CEEQUAL, Green Building, Pohjoismainen Ympäristömerkki ja DNGB.

Olemme havainneet rakennusten ympäristösertifioinnin tulleen yhä tärkeämmäksi ja tulevaisuudessa se tulee olemaan rakennusasiakkaiden perusvaatimus. Pystyäksemme vastaamaan tulevaan kysyntään, voimme jo nyt suunnitella rakennuksia, jotka vastaavat jotakin niistä ympäristösertifikaateista, joiden käyttöoikeus NCC:lle on myönnetty.

Helppo vuokrata

Jones Lang LaSallen toteuttama tutkimus osoitti, että ympäristösertifioituihin rakennuksiin on helpompi löytää vuokralaiset. Sen lisäksi asukkaat ovat valmiita maksamaan enemmän asumisesta ympäristösertifioidussa rakennuksessa.

Tutkimukset osoittavat myös, että ympäristösertifiointi nostaa rakennuksen arvoa. Ympäristösertifiointi on yrityksille yksinkertainen tapa näyttää sisäisesti ja ulkoisesti, että yritys toimii aktiivisesti ympäristöasioiden kohentamiseksi ja tekee päätöksiä, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja hyödyttävät ympäristöä, esimerkiksi pääkonttorin valinta.

Matalampi riski

Sen lisäksi, että omistuksessasi on sertifioitu rakennus, vähennät myös rakennuksen riippuvuutta ulkoisista energianlähteistä. Mahdollisesti suuremmat alkuinvestoinnit katetaan pitkän ajan kuluessa vähäisen energiankulutuksen ja matalien käyttökustannusten ansiosta.