Suomen NCC:n ensimmäinen Joutsenmerkitty asuinkerrostalo

Vantaan Hakunilaan rakentamamme asuinkerrostalo täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin tiukat ympäristökriteerit. Kaskelantie 1:n kiinteistö oli valmistuessaan suurin Suomessa toteutettu rakennus, jolle Joutsenmerkki myönnettiin. NCC rakensi 127 vuokra-asunnon kiinteistön VAV Asunnot Oy:n omistukseen.

Joutsenmerkin saadakseen kiinteistön on oltava energiatehokas ja siinä on kiinnitettävä erityistä huomiota sisäilmaan sekä käytettyihin kemikaaleihin ja rakennusmateriaaleihin. Myös jätehuoltoon on panostettava, ja Kaskelantie 1:n työmaalla saavutettiin peräti 73 prosentin kierrätysaste kaikesta rakennusjätteestä.

Erityishuomio materiaalivalintoihin

Joutsenmerkkiä hakiessa rakennushanke kerää kriteereihin perustuvia pisteitä, joista osa on pakollisia. Kaskelantie 1 on ensimmäinen tiukennetuin kriteerein rakennettu Joutsenmerkitty asuinkerrostalo. Kriteeristön toteutuminen todettiin Ympäristömerkinnän auditoinnein. Tämän lisäksi kaikki käytetyt rakennustuotteet hyväksytettiin etukäteen. Koko prosessi edellytti tiivistä yhteistyötä NCC:n ja Ympäristömerkinnän välillä.

Koska kohteessa on käytetty ainoastaan Ympäristömerkinnän hyväksymiä tuotteita, voi asukas luottaa siihen, että kodin rakennusmateriaalit eivät sisällä aineosia, jotka ovat syöpävaarallisia, lisääntymisterveydelle vaarallisia tai hormonitoimintaa häiritseviä. Rakensimme siis Joutsenmerkin vaatimuksia noudattaen asuntoja entistä paremmalla sisäilmalla, tarkemmin seulotuista rakennusmateriaaleista ja käyttäen vähemmän kemiallisia tuotteita.

Kiertotaloutta rakennustyömaalla

Kaskelantien työmaa sai Ympäristömerkinnältä erityiskiitoksen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäytöstä. Upea 70 prosentin kierrätysaste saavutettiin tiiviillä yhteistyöllä palveluyritys L&T:n kanssa sekä hyödyntämällä muita jo aiemmin NCC:n asuntorakentamisessa kehitettyjä, sekajätettä vähentäviä toimintamalleja. L&T tarjosi myös uudenlaisen järjestelmän kierrätysasteen ajantasaiseen seurantaan, jolloin myös muutoksiin oli helppo reagoida. Myös jätemäärien hallintaan, aliurakoitsijoiden vastuuttamiseen ja logistiikkaan kiinnitettiin huomiota.

Jatkoa ympäristöystävälliselle rakentamiselle 

Vaikka kiinteistö toteutettiin Joutsenmerkin vaatimusten mukaisesti, ei se kuitenkaan merkitse suurempia kustannuksia tuleville asukkaille. Kaskelantien asunnot valmistuivat kohtuuhintaisiksi vuokrakodeiksi, jotka vuokrattiin samaan tapaan kuin muutkin VAV:n asunnot.

Kaskelantie 1:n hanke oli osa VAV:n ja NCC:n ja pidempään jatkunutta yhteistyötä ympäristöystävällisen rakentamisen saralla. Yhtiöt toteuttivat vuoden 2015 asuntomessuille Kivistöön luonnonvaratasapainoisen Opaali-kerrostalon, jossa rakentamisen hiilijalanjälki saatiin laskettua viidenneksen vastaavaa normitaloa pienemmäksi.

Sekä Kaskelantie 1 että Opaali-talo olivat tarkastelukohteina Optiplanin toteuttamassa hiilijalanjälkitutkimuksessa, jossa selvitettiin asuinrakennusten hiilijalanjäljen muodostumista. Tutkimuksessa vertailtiin erilaisten materiaali- ja taloteknisten vaihtoehtojen kustannustehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Vertailu tehtiin NCC:n VAV:lle rakentamasta neljästä kohtuuhintaisesta vuokratalokohteesta ja siinä vertailtiin ennen kaikkea Joutsenmerkki-kohteen elinkaaren hiilijalanjälkeä suhteessa muihin kolmeen kohteeseen. Tulokset osoittavat, että rakennuksen energiaratkaisuilla voidaan parhaiten vaikuttaa koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen.

Jätehuolto VAV Kaskelantie 1:n työmaalla

Joutsenmerkki-hankkeen esittelytilaisuus 26.3.2018