Viialan yhtenäiskoulu, Akaa

NCC rakensi Akaan Viialaan uuden yhtenäiskoulun 750 oppilaalle. Neljäkerroksiseen rakennukseen toteutettiin muuntojoustavat tilat 0-9 luokkalaisille. Koulun suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana oli rakennuksen terveellisyys. Koulurakennus toteutettiin Joutsenmerkin, TerveTalon, Kuivaketju10:n ja puhtausluokka P1 -kriteerien mukaisesti.

Hankkeen painotuksena turvallisuus ja ympäristöystävällisyys

Viialan yhtenäiskoulun toteutuksessa huomioitiin vastuullisesta rakentamisesta kertovan Joutsenmerkin tiukat vaatimukset. Rakentamisen laatua ohjattiin myös useiden vakioitujen toimintajärjestelmien kautta. Kohteessa noudatettiin P1-puhtausluokkaa sekä kosteudenhallinnassa Kuivaketju10- ja Terve Talo -kriteeristöä.

Niin ikään puu on vahvasti esillä rakennuksen sisätiloissa. Koulurakennus on pääosin betonia ja paikalla muurattua tiiltä, mutta isommissa aula- ja
kokoontumistiloissa puu on vahvasti näkyvissä mm.
kattorakenteissa, taideseinissä, väliovissa ja ikkunoissa. 

Koulurakennus valmistui kesällä 2023. Viialan yhtenäiskoululle myönnettiin Joutsenmerkki 21.8.2023.