Organisaatio

NCC:llä on Pohjoismaissa neljä liiketoiminta-aluetta: NCC Industry, NCC Building, NCC Infrasturcture ja NCC Property Development.

NCC Building ja NCC Infrastructure vastaavat uudis- ja korjausrakentamisesta sekä infrarakentamisesta. Tämä hankkeisiin keskittyvä liiketoiminta sitoo vähän pääomaa, ja sen kassavirta on vahva.

NCC Industry keskittyy erityisesti kiviainestoimintaan ja asfaltin tuotantoon. Liiketoiminnassa pääomaa sidotaan lähinnä louhoksiin sekä murskatun kiviaineksen ja asfaltin tuotantolaitoksiin, joiden kiinteät kustannukset ovat korkeat.

Kehittämistoiminta kuuluu NCC Property Developmentin liiketoiminta-alueelle. Se sitoo pääomaa kehitettäviin kiinteistöihin ja käynnissä oleviin hankkeisiin. Kehittämistoiminta keskittyy transaktioihin, ja markkinariski on sillä suurempi kuin muilla liiketoiminta-alueilla, koska tontin hankinnan ja hankkeen valmistumisen välillä saattaa kulua monta vuotta.

Aiemmin asuntokehittämiseen keskittynyt NCC Housing on irtautunut NCC:stä ja toimii nykyisin nimellä Bonava.