NCC Building

NCC Building rakentaa kestävän kehityksen mukaisia asuntoja ja toimistoja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille.

NCC Building rakentaa asuntojen ja toimistojen lisäksi myös julkisia tiloja kuten kouluja, sairaaloita ja urheiluhalleja sekä myymälä- ja varastotiloja kaupalliselle sektorille.

Asuin- ja toimistorakennusten korjausrakentamismarkkinoiden tärkeys kasvaa koko ajan. 1960- ja 1970-luvuilta peräisin olevat rakennukset ovat nyt korjausten tarpeessa. NCC:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa näillä markkinoilla Pohjoismaissa.

NCC Buildingilla on runsaasti asiantuntemusta kestävästä kehityksestä, digitalisaatiosta ja yhteistyötavoista, joiden avulla hankkeita voidaan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa.

NCC Building on NCC:n suurin liiketoiminta-alue, joka osuus konsernin liikevaihdosta on 45 prosenttia. Rakennustoimintaa harjoitetaan kaikissa Pohjoismaissa, mutta tärkeimmät markkinat ovat Ruotsissa, missä NCC Buildingin asema on erittäin vahva.

mika_soini
Soini Mika

Maajohtaja, NCC Building

klause_kaae_
Kaae Klaus

Liiketoiminta-alueen johtaja, NCC Building