NCC Industry

NCC Industry keskittyy Pohjoismaissa teollisuustuotantoon: kiviainekseen, asfalttiin, perustustöihin ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen. Suomessa toimimme kiviainesliiketoiminnassa. Painotamme toiminnassamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC:n teollisuustoiminta perustuu kiviaineksen ja asfaltin tuotantoon sekä paalutukseen ja teiden päällystykseen. Suomessa NCC Industry toimii vain kiviainesliiketoiminnassa. Suomen asfalttiliiketoiminta myytiin vuoden 2021 lopussa. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa NCC Industryn eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat luonnollisen ketjun, joka integroituu sujuvasti NCC:n rakentamis- ja infrastruktuuritoimintaan.

Kiviaineksen, asfaltin tuotannon, paalutuksen ja päällystyksen asiakaspohja koostuu kunnallisista ja julkishallinnollisista sekä yksityisen sektorin toimijoista. Päällystyksen ja kiviainesten yksityiset markkinat muodostavat asiakaspohjan suurimman osuuden. Asiakkaanamme hyödyt pohjoismaisesta osaamisestamme markkinoiden johtavana toimijana, joka tarjoaa hankkeisiin juuri oikeanlaiset tuotteet ja palvelut.

NCC Industryn osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Sen asema on erittäin vahva Pohjoismaiden markkinoilla.