NCC Industry

NCC Industry keskittyy teollisuustuotantoon: kiviainekseen, asfalttiin, perustustöihin ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen. Olemme proaktiivinen kumppani, jolla on kokemusta sekä valmistuksesta että urakoinnista. Painotamme toiminnassamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC:n teollisuustoiminta perustuu kiviaineksen ja asfaltin tuotantoon sekä paalutukseen ja teiden päällystykseen. NCC Industry on jaettu Asphalt-, Hercules- (paalutustoiminta) ja Stone Materials divisiooniin. Eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat luonnollisen ketjun, joka integroituu sujuvasti NCC:n rakentamis- ja infrastruktuuritoimintaan.

Kiviaineksen, asfaltin tuotannon, paalutuksen ja päällystyksen asiakaspohja koostuu kunnallisista ja julkishallinnollisista sekä yksityisen sektorin toimijoista. Päällystyksen ja kiviainesten yksityiset markkinat muodostavat asiakaspohjan suurimman osuuden. Asiakkaanamme hyödyt pohjoismaisesta osaamisestamme markkinoiden johtavana toimijana, joka tarjoaa hankkeisiin juuri oikeanlaiset tuotteet ja palvelut.

NCC Industryn osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Sen asema on erittäin vahva Pohjoismaiden markkinoilla.

Petri Ahola_500x500
Ahola Petri

Maajohtaja, Asfaltti, NCC Industry

Pertti Peltomaa_NCC29022_web_500x500
Peltomaa Pertti

Maajohtaja, Kiviaines, NCC Industry

Jyri Salonen 2_web_500x500
Salonen Jyri

Liiketoiminta-alueen johtaja, NCC Industry