NCC Infrastructure

NCC Infrastructure on infrarakentamisen ammattilainen. Rakennamme ja kunnostamme infrastruktuuria, kuten teitä, siltoja ja tunneleita.

Tarjoamme infrastruktuurihankkeet suunnittelusta tuotantoon ja palveluihin. Liiketoiminta-alueemme on jaettu neljään toimialaan:

Civil Engineering Ruotsi ja Civil Engineering Norja ovat erikoistuneet suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten tunneleiden, teiden ja rautateiden rakentamiseen, mutta myös projekteihin, joihin sisältyy monimutkaisia betonirakenteita.

Infra työskentelee pienissä ja keskisuurissa infrastruktuurihankkeissa tarjoten erilaisia konsepteja ja palveluita, kuten maarakennustyöt, NoDig-konsepti tai vesihuoltourakointi.

Tällä hetkellä liiketoiminta-alueella on vahva asema Ruotsissa, joka yhdessä Norjan kanssa on johtava kasvumarkkina. Tanskassa NCC Infrastructurella on pienempi markkinaosuus. Suomessa NCC on luopunut NCC Infrastructure -liiketoiminta-alueen toiminnoista.

Asiakkaamme toimivat pääasiassa julkisella sektorilla. Paikallinen läsnäolo on usein vaatimus etenkin pienissä ja keskisuurissa hankkeissa, joissa paikallinen kilpailu on korkea. Suuremmat hankkeet ovat alttiina kansainväliselle kilpailulle ja vaativat erikoistunutta korkean tason osaamista.

kenneth_nilsson_ncc92470
Nilsson Kenneth

Liiketoiminta-alueen johtaja, NCC Infrastructure