Ratiperän tuulipuisto, Jämijärvi

Toteutimme Ratiperän tuulipuistoon maarakennus- ja kaapelointityöt.

Abo Wind rakennutti Jämijärven ja Ikaalisten rajalle Ratiperän tuulipuiston. Puistoon rakennettiin yhteensä yhdeksän 3,3 megawatin tuulivoimalaa, joiden arvioidaan tuottavan vuodessa noin 90 000 megawattituntia.

NCC rakensi tuulipuistoon tuulivoimaloiden tieverkoston, nostokentät sekä perustojen pohjat. Lisäksi rakensimme ja kytkimme tuulipuiston sähkö- ja tietoliikenneverkon.

Kaapelointityössä erityistä oli sähköasemalta tuulipuistoon tehty noin 11 kilometrin pituinen ulkoinen kaapelireitti, joka alitti ja kulki osittain valtatie 3:n rinnalla. Yhteensä kaapelireittiä rakennettiin 21 kilometriä.