OYS 2030, Oulu

NCC on rakentanut OYS 2030 -kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen A-rakennuksen ja rakentaa toisen vaiheen F-rakennusta Ouluun. Osana yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa allianssia toteutamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ajanmukaiset ja yhtenäiset tilat, jotka omalta osaltaan uudistavat sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantavat toiminnan tuottavuutta ja kehittävät hoidon laatua.

Lue A-rakennuksen viimeisin viikkotiedote

Lue viikkotiedotteet tästä!

Lue F-rakennuksen viimeisin viikkotiedote

Lue viikkotiedotteet tästä!

A-rakennuksen kuvaus

Uuden sairaalan ensimmäinen vaihe kattaa ydinsairaalan, joka on päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostama kokonaisuus. NCC:n toteuttamaan A-rakennukseen valmistuu yliopistollisen sairaalan vaativimman hoidon tiloja, esimerkiksi leikkaussaleja, teho-osastoja, valvontapaikkoja, synnytysosastoja, eristyssynnytystilat, painevalvottuja potilastiloja, IVF-laboratoriotilat ja keinomunuaishoitoa.

Ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen A-rakennus on 10-kerroksinen sairaalarakennustorni, jonka laajuus on noin 58 700 brm². Urakkaan kuuluvat purkutyöt aloitettiin jo vuonna 2017 ja viimeiset purut tehtiin vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen varsinaiset rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa 2019. Ensimmäisen vaiheen sairaalarakennukset valmistuivat toukokuussa 2023. Oulun sairaalan jättiurakasta on valmiina 450 sairaansijaa ja 90 tehohoitopaikkaa. Sairaala otetaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella. 

F-rakennuksen kuvaus

Hankkeen toisen vaiheen F-rakennus on kooltaan noin 33 000 m2 ja rakennukseen tulee mm. laboratoriotiloja, sairaala-apteekki, kuvantamista, syöpätautien vuodeosastoja sekä syöpätautien poliklinikka.

F-talon rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2022. F-talo rakennetaan aivan sairaalan toiminnassa olevan leikkaussalin viereen, joten työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota sairaalan toiminnan turvaamiseen. Leikkausten aikana työmaalla keskeytetään tarpeen vaatiessa kaikki tärinää tai kovaa ääntä tuottavat työt. 

A-talon sisäänkäynti
A-talon sisäänkäynti.

Palaute