Vantaan oikeustalo, Vantaa

NCC toteuttaa Vantaan uuden oikeustalon Tikkurilaan. Uusi oikeustalo koostuu peruskorjattavasta, osin kulttuuri- sekä rakennushistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta sekä laajennuksesta, joka sijoittuu osittain purettavan poliisitalon paikalle. Peruskorjauksen ja uudisrakennusosan on tarkoitus valmistua keväällä 2026.

Vantaan uusi oikeustalo rakennetaan Vantaan Kielotielle Tikkurilaan. Uusi oikeustalo koostuu peruskorjattavasta, osin kulttuuri- sekä rakennushistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta sekä laajennuksesta, joka sijoittuu osittain purettavan poliisitalon paikalle. Hankkeen toteutussuunnittelu ja rakentaminen toteutetaan allianssihankemallilla, jolloin yhteistoiminnalla haetaan hyötyjä sekä tekniseen suunnitteluun että kustannusten optimointiin.

Oikeustaloon tulevat tilat Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen ja Edunvalvonta- ja oikeusaputoimiston käyttöön. Uudisosaan sijoittuu toimistotiloja ja yhteinen asiakaspalvelualue. Istuntosalit, joita on yhteensä 20 kappaletta, suunnitellaan peruskorjattavalle alueelle, ja niissä hyödynnetään olemassa olevia istuntosaleja. Kaikki salit varustetaan uusilla laitteilla ja järjestelmillä, jolloin päästään täysimääräisesti hyödyntämään sähköisiä oikeudenkäyntiprosesseja.

Työmaan tiedotteiden tilaus