Yhteistoiminnallisuudella syntyy nykyaikainen koulurakennus, joka mukautuu tulevaisuuden muutoksiin

Yhteistoiminnallinen rakentamisen malli luo nykypäivän hankkeille edellytykset kehittää tiloja tulevan käyttäjän kanssa yhteistyössä jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Yhteistoiminnallisuuden tarkoituksena ei ole ollut muuttaa rakentamisen perinteistä pohjavirettä, vaan sujuvoittaa laajoja hankkeita tehostamalla asiantuntijayhteistyötä.

NCC on toteuttanut yhteistoimintamalliin nojaten jo useita tulevaisuuden koulurakennuksia: Kesällä 2019 Järvenpäässä valmistui Kinnarin koulu ja syksyllä 2020 koululaiset pääsivät aloittamaan työnsä uusissa tiloissa myös Vantaan Hämeenkylässä ja Helsingin Jakomäessä.

Uutta oppimiskäsitystä tukevan Rajatorpan koulun rakentaminen Vantaalle aloitettiin keväällä 2018 ja rakennus valmistui vuoden 2019 lopussa. 1.–6. luokkalaiset ovat siis opiskelleet uudessa koulussa nyt vuoden verran. Koulun rehtorin Anne Dernjatinin mukaan uutta koulua oli odotettu kovasti ja etukäteen olikin jo osattu asennoitua siihen, että tiloissa toimiminen vaatii harjoittelua.

– Olemme viihtyneet näissä uusissa tiloissa heti alusta alkaen, ja meillä on mielestäni kaunis ja kotoisa koulu. Tiloissa toimiminen sujuu jo oikein hyvin, toki jonkin verran haastetta ja opettelua on tuottanut tiloista toiseen siirtyminen. Koulurakennuksessammehan kaikki tilat ovat yhteiskäytössä ja muutos omasta, luokkakohtaisesta tilasta yhteisiin tiloihin vaatii kaikilta joustavuutta ja sopeutumista. Kehitämme ja opimme tästäkin kuitenkin koko ajan. Kokemuksemme mukaan tiloja on myös ollut mahdollista muokata tarpeiden mukaan esimerkiksi kalusteratkaisuilla.

“Siirtyminen uuteen toimintakulttuuriin vie aikaa ja tiedostamme tämän hyvin.”

“Projektin aikana oli vahva tunne siitä, että tätä tehdään yhdessä ja kaikki haluavat päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.”