Hämeenkylän koulu, Vantaa

Hämeenkylän koulun monitoimiset ja joustavat oppimistilat rakennettiin yleisiksi tai erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi, jotka tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa. Uusi koulu valmistui käyttöön elokuussa 2020 ja se korvasi vanhan Hämeenkylän koulurakennuksen, joka purettiin vuonna 2017.

Hämeenkylän uusi koulu kuuluu samaan allianssiprojektiin vuoden 2019 lopussa valmistuneen Rajatorpan koulun kanssa. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat näin ollen samat sopimusosapuolet ja Vantaan kumppaneina hankkeessa toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Rakennusprojekti käynnistyi helmikuussa 2019 rakentamista valmistelevilla maarakennustöillä ja toukokuussa päästiin jo muuraamaan uuden koulurakennuksen peruskivi.

Allianssi osallisti alueen asukkaita esimerkiksi ulko- ja sisätilojen suunnitteluun ja koulun henkilökunta sekä oppilaat osallistuivat suunnittelun kaikkiin vaiheisiin muun muassa opettajien suunnittelupäivissä ja yläkoulun luokkien oppilasraadilla. Tämän lisäksi Hämeenkylän koulun kuudesluokkalaiset visioivat sitä, millainen tulevaisuuden koulu voisi olla. Näitä ideoita hankkeen arkkitehdit hyödynsivät suunnittelutyössään.

Koska uusilla tiloilla voi olla myös koulun ulkopuolisia iltakäyttäjiä varsinaisten koulutyöskentelyaikojen ulkopuolella, jaoteltiin tilat toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että niiden käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Koulurakennuksen yhteyteen rakennettiin myös erillinen liikuntahalli.