Jakomäen sydän, Helsinki

Jakomäen keskiosaan rakennettiin Helsingin kaupungin uusi palvelurakennus. Työtä tehtiin Jakomäen sydän -allianssissa, jossa kaupunki ja NCC toteuttivat hanketta yhteistyössä. Tilojen käyttäjät ja asukkaat osallistuivat vuoropuheluun.

Jakomäen sydän -hanke toteutettiin allianssimallilla ja se oli osa Jakomäen täydennysrakentamisohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää kaupunkiympäristön laatua ja toiminnallisuutta alueella, sekä parantaa Jakomäen keskustan turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jakomäen yläkoulun ja uimahallin yhteyteen rakennetun palvelurakennuksen suunnittelua ohjasivat nykyiset opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, nuorten toimintasuunnitelma sekä tilojen yhteiskäyttöisyyden tarve eri toimijoiden kesken. Tiloja siirtyivät käyttämään Jakomäen peruskoulu, leikkipuisto Jakomäki, päiväkoti Kotilo, päiväkoti Naava, Jakomäen nuorisotalo ja tilaa varattiin myös kansalaistoiminnalle.

Myös Jakomäen keskiosan ulkotiloja ja liikennejärjestelyjä parannettiin. Tyhjät rakennukset purettiin vuonna 2018. Uuden palvelurakennuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 ja rakennus valmistui keväällä 2021. Käytöstä poistuneet koulu-, päiväkoti- ja nuorisotalorakennukset purettiin myöhemmin.

Palvelurakennuksen suunnittelun tavoitteena oli viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, terveellinen ja turvallinen rakennus, joka toimii joustavasti myös tulevaisuudessa. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin huomiota hyvään sisäilmaan, puhtaana pidettävyyteen, sähkö- ja paloturvallisuuteen sekä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyyteen, ergonomiaan ja turvallisuuteen. Tilat on myös suunniteltu soveltuviksi sekä aisti- että liikuntarajoitteisille.