Rajatorpan koulu, Vantaa

Rajatorpan uusi koulu on Vantaan kaupungin ensimmäinen koulurakennus, jonka suunnittelun pohjana on ollut uusi opetussuunnitelma. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2018 ja uusi koulu on tarkoitus ottaa käyttöön heti vuoden 2020 alusta.

Rajatorpan uusi koulu suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisten tarpeiden pohjalta uutta oppimiskäsitystä tukevaksi rakennukseksi. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut se, että tilat ovat muunneltavissa eri käyttötarpeisiin ja soveltuvat yhteisopettajuuteen sekä erilaisten opetusryhmien muodostamiseen. Yhteisopettajuus ja mukautuvat tilat mahdollistavat useiden eri luokkien opettamisen samanaikaisesti.

Vanhan koulun päärakennus ja paviljonkirakennus Vapaalanpolulla on tarkoitus korvata samalle tontille rakennettavalla uudisrakennuksella. Rajatorpan koulun 1. - 6.-luokkalaiset käyvät koulua nykyisissä tiloissa uuden koulun valmistumiseen saakka, jonka jälkeen vanha koulurakennus puretaan. Vanha ja suojeltu museokoulu Ilpolankujalla sen sijaan peruskorjataan kesän 2019 aikana. Lisäksi koulun viereisissä terveystalon tiloissa nykyisin toimiva esiopetus siirtyy uuden koulun tiloihin ja terveystalon tiloista luovutaan kokonaan.

Osaaminen tuodaan yhteen allianssityöskentelyllä

Koulu toteutetaan yhtenä hankkeena niin sanotulla allianssimallilla, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tiivis yhteistyö eri osapuolten kesken ja käyttäjäkokemusten hyödyntäminen suunnittelussa mahdollistavat onnistuneen lopputuloksen parhaalla mahdollisella tavalla.

Rajatorpan koulun oppilaat olivat mukana suunnittelussa jo vuosi ennen hankkeen alkamista. Lapset esimerkiksi kuvasivat kameralla asioita, mitä halusivat säilyttää nykyisestä koulusta uudessa koulussa ja osallistuivat ideoimaan unelmien koulua. Varsinaisesta tilojen suunnittelusta järjestettiin työpaja, jossa oppilaat pääsivät tutustumaan VR-lasien avulla tulevan koulun aulatilaan ja piirsivät ehdotuksia värimaailmaksi ja seinämaalauksiksi, joita on huomioitu nyt suunnittelussa. Oppilaat ideoivat myös piha-alueita ja tutustuivat uuden koulun pienoismalliin.

Rakennustyömaan turvallisuutta edistääkseen NCC pyysi oppilaita myös piirtämään alueen pohjakarttaan omat koulureittinsä, joita he ajattelivat luontaisesti käyttävänsä. Niiden perusteella suunniteltiin tulevaa työmaaliikennettä, työmaan aitaamista ja oppilaiden turvallisen koulutien varmistavia asioita.

Jaakko_Hakala
Hakala Jaakko

Työpäällikkö, Toimitilarakentaminen, pks, NCC Building Nordics