Rajatorpan koulu, Vantaa

Rajatorpan uusi koulu on Vantaan kaupungin ensimmäinen koulurakennus, jonka suunnittelun pohjana oli uusi opetussuunnitelma. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2018 ja uusi koulu otettiin käyttöön heti vuoden 2020 alusta.

Rajatorpan uusi koulu suunniteltiin ja toteutettiin pedagogisten tarpeiden pohjalta uutta oppimiskäsitystä tukevaksi rakennukseksi. Lähtökohtana suunnittelussa oli se, että tilat ovat muunneltavissa eri käyttötarpeisiin ja soveltuvat yhteisopettajuuteen sekä erilaisten opetusryhmien muodostamiseen. Yhteisopettajuus ja mukautuvat tilat mahdollistavat useiden eri luokkien opettamisen samanaikaisesti.

Vanhan koulun päärakennus ja paviljonkirakennus Vapaalanpolulla korvattiin samalle tontille rakennettavalla uudisrakennuksella. Rajatorpan koulun 1. - 6.-luokkalaiset kävivät koulua vanhoissa tiloissa uuden koulun valmistumiseen saakka, jonka jälkeen vanha koulurakennus purettiin. Vanha ja suojeltu museokoulu Ilpolankujalla sen sijaan peruskorjattiin kesän 2019 aikana. Lisäksi koulun viereisissä terveystalon tiloissa toiminut esiopetus siirtyi uuden koulun tiloihin ja terveystalon tiloista luovuttiin kokonaan.

Osaaminen yhteen allianssityöskentelyllä

Koulu toteutettiin yhtenä hankkeena niin sanotulla allianssimallilla, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tiivis yhteistyö eri osapuolten kesken ja käyttäjäkokemusten hyödyntäminen suunnittelussa mahdollistivat onnistuneen lopputuloksen parhaalla mahdollisella tavalla.

Rajatorpan koulun oppilaat olivat mukana suunnittelussa jo vuosi ennen hankkeen alkamista. Lapset esimerkiksi kuvasivat kameralla asioita, mitä halusivat säilyttää nykyisestä koulusta uudessa koulussa ja osallistuivat ideoimaan unelmien koulua. Varsinaisesta tilojen suunnittelusta järjestettiin työpaja, jossa oppilaat pääsivät tutustumaan VR-lasien avulla tulevan koulun aulatilaan ja piirsivät ehdotuksia värimaailmaksi ja seinämaalauksiksi, joita huomioitiin suunnittelussa. Oppilaat ideoivat myös piha-alueita ja tutustuivat uuden koulun pienoismalliin.

Rakennustyömaan turvallisuutta edistääkseen NCC pyysi oppilaita myös piirtämään alueen pohjakarttaan omat koulureittinsä, joita he ajattelivat luontaisesti käyttävänsä. Niiden perusteella suunniteltiin tulevaa työmaaliikennettä, työmaan aitaamista ja oppilaiden turvallisen koulutien varmistavia asioita.