NCC päällystää DB Schenkerin logistiikkaterminaaleja

NCC ja DB Schenker ovat jatkaneet valtakunnallista kunnossapitosopimusta, jonka mukaisesti NCC päällystää DB Schenkerin terminaalien piha-alueita erillisinä tilaustöinä. NCC on päällystänyt Schenkerille terminaaleja jo vuosia erikoisasfalteillaan, joilla saadaan kestävyyttä vaativiin logistiikan tarpeisiin.

Kovan kulutuksen ja raskaiden kuormien logistiikkaterminaalien päällysteisiin suunnitellaan normaalia kestävämpiä ratkaisuja. NCC pystyy tarjoamaan DB Schenkerille kustannustehokkaita ratkaisuja niin laitureiden edustoilla ilmeneviin deformoitumisongelmiin kuin yhdistelmien kääntelyn aiheuttaman renkaiden hiertävän rasituksen kestoon.

—Vaikka päällysteitä korjattaessa pyritään mahdollisimman paljon välttämään häiriöitä asiakkaan liiketoiminnalle, niitä väistämättä jonkin verran aina aiheutuu. Kestävämpien ratkaisujen käyttäminen vähentääkin kustannusten lisäksi myös häiriöitä aiheuttavien korjaustöiden tarvetta jatkossa, NCC:n myyntipäällikkö Jari-Pekka Koponen kertoo.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tärkeää myös DB Schenkerille

NCC on voinut asfalttipalvelullaan tukea DB Schenkerin kestävän kehityksen tavoitteita, kuten hiilidioksidipäästöjen alentamista. NCC Green Asphalt -menetelmää käyttäen voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 25 %. Menetelmä perustuu bitumin vaahdottamiseen, joka mahdollistaa asfalttimassan valmistamisen normaalia matalammassa lämpötilassa. Vaahdottamiseen ei käytetä kemikaaleja, vaan se perustuu korkeapaineisen vesisuihkun vaikutuksesta kuumaan bitumiin. Schenkerin Vantaan terminaali oli NCC:n ensimmäinen suuri Green Asphalt -projekti vuonna 2014. Jo tuolloin Schenker halusi valita vähemmän ympäristöä kuormittavan päällystevaihtoehdon. Nyt Green Asphaltia käytettiin jälleen Liedon uuden terminaalin päällystämismenetelmänä viime vuonna.

Pitkä yhteistyö tuo etuja

NCC on ollut kilpailun kautta mukana DB Schenkerin uudishankkeissa vuodesta 2008 alkaen.

– DB Schenkerin päätöksenteossa todellisia vaikuttimia ovat hankittavan tuotteen elinkaarikustannus, toimivuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja Schenker etsii aktiivisesti toimivampia ratkaisuja pihojen käytettävyyteen. Pitkä yhteistyö on auttanut meitä ymmärtämään paremmin asiakkaan todelliset tarpeet ja se myös motivoi miettimään kestävämpiä ratkaisuja, Jari-Pekka Koponen sanoo.

NCC:n asfalttituotteista DB Schenkerille on tehty erityisesti NCC Viacoa ja NCC Strongphaltia.

Lue lisää aiheesta projektiesittelyssämme.