NCC Viaco -erikoispäällysteet

Viaco on latinaa ja tarkoittaa suomeksi hyvää tietä. NCC:n kehittämät Viaco-erikoispäällysteet kestävät kulutusta ja Viaco-päällysteistä on jo kohta parinkymmenen vuoden kokemus. Päällysteet on kehitetty ja testattu NCC:n omassa laboratoriossa. Tavoitteena onkin ollut kehittää perinteisiä tuotteita paremmin eri käyttöolosuhteisiin sopivia ratkaisuja, jotka kestävät kovempaa kulutusta ja sään vaikutusta.

ViacoGrip

ViacoGrip on korkealuokkainen, kestävä ja ohut asfalttipäällyste, joka soveltuu vilkkaasti liikennöidylle tieverkolle samoin kuin taajama-alueiden katuverkolle.

Kestävä ja turvallinen

Asfalttipäällysteenä ViacoGrip kestää hyvin liikenteen kulutusta tavallista rakeisemman päällystemassan ja siinä käytettävän kiviaineksen vuoksi. ViacoGrip on liikenteelle turvallinen, sillä rakeinen pinta antaa hyvän pidon sateellakin vähentäen huomattavasti vesiliirron riskiä.

Rakenteensa ansiosta ViacoGrip on myös hiljainen.

Ohut ja ympäristöystävällinen

ViacoGrip on ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto, sillä ohueen päällysteeseen tarvitaan vähemmän uutta materiaalia tavalliseen asfalttiin verrattuna. ViacoGrip levitetään 15–30 millimetrin kerrokseksi kohteesta riippuen.

Päällystettävän alustan tulee olla mielellään jyrsitty tai tasattu.

ViacoTop

NCC:n kehittämä ViacoTop-asfaltti vastaa SMA-kivimastiksiasfalttia, mutta kestää kulutusta vieläkin paremmin.

Ruotsissa päällyste on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien ja kokemukset ovat olleet hyviä. ViacoTop-asfaltti on löytänyt paikkansa myös suomalaisilla teillä.

ViacoTop-asfalttia suositellaan hyvin vilkkaasti liikennöidyille ja raskaan liikenteen käyttämille teille, joissa päällysteen kestävyysvaatimukset korostuvat. Kaupunkiympäristössä tällaisia paikkoja ovat muun muassa rekkojen käyttämät ajoreitit ja vilkkaat ulosmenoväylät.

ViacoTop-asfalttipäällysteen karkea pintarakenne lisää renkaan pitoa tiellä. Pinnan avoimuus parantaa erityisesti sadekelin ajoturvallisuutta vähentämällä oleellisesti vesiliirron riskiä.

Viaco Roundtop

Kiertoliittymissä asfalttipäällyste joutuu erityisten voimien ja kuormitusten alle. Viaco Roundtop on kiertoliittymiin kehitetty asfalttipäällyste. Rakeisuudella ja lisäaineilla saadaan perinteisiä SMA-päällysteitä parempi kestävyys liikenteen hiertävää kulutusta ja asfalttipäällysteen muodonmuutoksia vastaan. Päällystettävän alustan tulee olla jyrsitty tai tasattu.