DB Schenkerin logistiikkaterminaalien päällystystyöt

NCC päällysti vuonna 2019 DB Schenkerin uuden logistiikkakeskuksen piha-alueet Liedossa. Vuonna 2019 NCC ja DB Schenker myös uudistivat pitkäaikaisen valtakunnallisen sopimuksensa logistiikkakeskusten kunnossapitopäällystyksistä Suomessa. Lisäksi Schenkerin Lahden terminaalilla jatketaan vuonna 2017 tehtyä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman toteuttamista.

NCC:n ja DB Schenkerin 2-vuotinen kunnossapitopäällystysten jatkosopimus kattaa vuodet 2020 ja 2021, joka takaa DB Schenkerin Suomen terminaalien päällysteiden hyvän kunnon raskaan kaluston kovaan kulutukseen ja vaatimuksiin.

Vuosisopimuskorjaukset tehdään Schenkerille erillisinä tilaustöinä. Lahdessa korjaustoimenpiteet on suunniteltu pitemmällä tähtäimellä.
– Kovasta kulutuksesta ja raskaista kuormista johtuen päällysteiden ongelmiin terminaalialueilla kannattaa yleensä miettiä normaalia kestävämpiä ratkaisuja. Asfaltin tuotekehityksemme on pohjoismaisesti erittäin korkeatasoista ja tuotevalikoimastamme löytyykin kustannustehokkaita ratkaisuja niin laitureiden edustoilla ilmeneviin deformoitumisongelmiin, kuin yhdistelmien kääntelyn aiheuttaman renkaiden hiertävän rasituksen kestoon. Vaikka päällysteitä korjattaessa pyritään mahdollisimman paljon välttämään häiriöitä asiakkaan liiketoiminnalle, niitä väistämättä jonkin verran aina aiheutuu. Kestävämpien ratkaisujen käyttäminen vähentääkin häiriöitä aiheuttavien korjaustöiden tarvetta jatkossa, NCC:n myyntipäällikkö Jari-Pekka Koponen kertoo.

Konsultoimalla parhaaseen kestävyyteen

– DB Schenker on NCC:lle merkittävä asiakas. On ilo työskennellä yrityksen kanssa, jonka päätöksenteossa todellisia vaikuttimia ovat hankittavan tuotteen elinkaarikustannus, toimivuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Schenker etsii aktiivisesti toimivampia ratkaisuja pihojen käytettävyyteen Pitkä yhteistyö on auttanut meitä ymmärtämään paremmin asiakkaan todelliset tarpeet ja motivoivat miettimään kestävämpiä ratkaisuja, Jari-Pekka Koponen sanoo.

NCC Viaco -tuoteperheestä löytyy päällyste, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lastauslaitureiden edustoille. Kyseisillä alueilla päällyste helposti deformoituu eli menettää jäykkyytensä yhdistelmien renkaiden aiheuttaman lämmön ja paineen yhteisvaikutuksesta ja painuu. Viaco-tuotteita suunniteltaessa on kiinnitetty erityisesti huomiota hyvään säänkestävyyteen. Lisäksi se on ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto: sen elinkaari on pidempi. NCC Viaco -tuoteperheestä löytyy myös erityisesti liikenneympyröihin suunniteltu päällyste, jossa rakeisuudella ja lisäaineilla saadaan perinteisiä päällysteitä parempi kestävyys liikenteen hiertävää kulutusta ja asfalttipäällysteen muodonmuutoksia vastaan. Myös NCC Strongphaltia käytetään terminaaleissa tarpeen mukaan. NCC Strongphalt on komposiittipäällyste, jossa yhdistyvät asfaltin ja betonin parhaat ominaisuudet: asfaltin joustavuus, saumattomuus, säänkestävyys ja lyhyt rakennusaika sekä betonin suuri kuormitettavuus ja kulutuksenkestävyys.

Hiilidioksidipäästöt huomioiden

NCC on voinut asfalttipalvelullaan tukea DB Schenkerin kestävän kehityksen tavoitteita, kuten hiilidioksidipäästöjen alentamista. NCC Green Asphalt -menetelmää käyttäen voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 25 %. Menetelmä perustuu bitumin vaahdottamiseen, joka mahdollistaa asfalttimassan valmistamisen normaalia matalammassa lämpötilassa. Vaahdottamiseen ei käytetä kemikaaleja, vaan se perustuu korkeapaineisen vesisuihkun vaikutuksesta kuumaan bitumiin. Schenkerin Vantaan terminaali oli NCC:n ensimmäinen suuri Green Asphalt -projekti vuonna 2014. Jo tuolloin Schenker halusi valita vähemmän ympäristöä kuormittavan päällystevaihtoehdon. Nyt Green Asphaltia käytettiin jälleen Liedon uuden terminaalin päällystämismenetelmänä.

Useita kohteita

NCC on päällystänyt DB Schenkerin terminaaleja vuodesta 2008 alkaen Nurmijärvellä, Vantaalla, Porissa ja Liedossa Turun lähellä ja korjannut Tampereen, Turun, Vantaan, Nurmijärven, Kajaanin, Mikkelin, Joensuun, Seinäjoen, Kouvolan, Lappeenrannan, Porin ja Lahden terminaalien piha-alueita. Liedon uutta terminaalialuetta päällystettiin 70 500 m2 vuonna 2019.

Lahden terminaalista tehtiin vuonna 2017 perusteellinen vauriokartoitus ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma dronea hyväksikäyttäen. Menetelmässä kartoitus ja suunnitelma tehdään koordinaattijärjestelmään sidotun ortokuvan pohjalle. Suunnitelmaan perustuvia korjaustoimia jatketaan vuoden 2020 aikana

Jari-Pekka-Koponen_NCC
Koponen Jari-Pekka

Laskentapäällikkö, Asfaltti Pirkanmaa, NCC Industry