NCC-konserni

NCC:n visiona on uudistaa toimialaansa ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 17 800. Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja sen toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin.

NCC tarjoaa myös rakentamisessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita. Luomme tulevaisuuden tiloja työskentelyyn ja asumiseen. Rakennustoimintamme on vastuullista ja se edistää ihmisten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta kestävän kehityksen näkökulmasta.