Kuopion museo, Kuopio

Vuonna 1907 valmistunut Kuopion Museo oli tullut rakennus- ja talotekniikan osalta peruskorjauksen tarpeeseen. Peruskorjauksen yhteydessä parannettiin myös museon esteettömyyttä ja toiminnallisuutta sekä rakennettiin arkkitehtikilpailun perusteella valituksi tullut uudisosa ”Hila”. Peruskorjaus- ja laajennushankkeen työmaavaihe alkoi syksyllä 2018 ja päättyi kesällä 2020.

NCC toteutti valtakunnallisesti merkittävään ja suojeltuun Kuopion museon rakennukseen perusteellisen korjauksen. Lisäksi museota laajennettiin rakentamalla sen ja 1960-luvulla valmistuneen Kuopion kaupunginkirjaston yhdistävä lisäosa "Hila", jolloin rakennuskokonaisuudesta tuli ”Tiedon ja tarinoiden talo”. Aikoinaan palokunnan käyttöön rakennettu lisäosa purettiin, ja museon esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parannettiin.

Itä-Suomen ensimmäinen hybridiallianssi

Hanke toteutettiin hybridiallianssina, eli tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja suunnittelualojen kesken. Kyseessä oli Itä-Suomen ensimmäinen hybridiallianssi, jossa yhdistyi perinteinen projektinjohtourakka ja yhteistoiminnallisuuteen nojaava allianssi. Hybridiallianssissa toimintatavan merkittävin ominaispiirre on tilaajan ja muun hankeorganisaation yhteistyön laajentaminen sekä syventäminen kaikissa hankevaiheissa.

Hanketta vietiin eteenpäin säännöllisissä työpajoissa, joihin kokoontuivat kaikki osapuolet rakennuttajasta ja suunnittelijoista toteuttajiin ja käyttäjien edustajiin. Kustannuksia hallittiin niin sanotulla tavoitehintamenettelyllä.

- Hybridimallissa urakoitsijan on hyväksyttävä, että valmiin suunnitelman vastaanottamisen sijaan on itse osallistuttava aktiivisesti suunnitteluun koko hankkeen ajan. Yhteistyön onnistumisessa onkin olennaista, että kaikki osapuolet ymmärtävät, millainen toiminta on hankkeen parhaaksi. Hybridiallianssimalli on voittajataktiikka, hankekehitysjohtaja Marko Onttinen sanoo.

Hankkeessa NCC toimi pääurakoitsijana. A-Insinöörit vastasi Kuopion Tilapalvelujen kumppanina hankkeen rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kosteudenhallinnan koordinoinnista. LVIS-järjestelmistä vastasi Granlund Kuopio, rakennesuunnittelusta sekä akustiikka- ja valosuunnittelusta Sitowise, arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehdit Davidsson & Tarkela ja geosuunnittelusta Pöyry.

Vuoden yhteistyöhanke

Itä-Suomen Talonrakennusteollisuus ry valitsi Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennustyömaan Vuoden Yhteistyökohteeksi. Valinnan teki Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomi -projektin johtoryhmä, jonka mukaan Kuopion museon hybridiallianssi on erinomaisen tuloksekas yhteistyöhanke.

Perusteluissa todettiin, että hanke on teknisesti vaativa, mutta kaikkien osapuolten aito mukanaolo on kehittänyt hanketta ja tuonut merkittäviä säästöjä. Työmaalla oli selvästi havaittavissa hankkeen aikana syventynyt allianssihenki. Hanke on valmistumassa aikataulussa ja budjetissa lukuisista sen aikana paljastuneista yllätyksistä huolimatta. Hankkeen erityiseksi ansioksi nähtiin erinomainen viranomaisyhteistyö. Erityisesti onnistumiset museoviranomaisyhteistyössä nähtiin esimerkillisinä koko alalle.