Kestävää kehitystä tukeva lähestymistapa

Työskentelemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja vaikutamme kestävään tulevaisuuteen toimimalla aktiivisesti yhteiskunnassa.

Elämäntyylimme ja luonnonvarojen käyttö hyvinvointimme parantamiseksi ovat vaikuttaneet planeettaan, josta olemme riippuvaisia. Periaatteessa kaikki kokemamme negatiiviset vaikutukset, kuten veden, maaperän ja ilman saastuminen ja kiihtyvä ilmaston lämpeneminen, ovat suorassa yhteydessä omaan elämäntyyliimme.

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa selkeitä muutoksia, jotka näkyvät äärimmäisinä sääolosuhteina, merenpinnan kohoamisena, biodiversiteetin heikkenemisenä ja muutoksissa jää- ja vesialueissa. Vaikutusten odotetaan tulevien vuosikymmenten aikana vain voimistuvan. Ne voivat toteutuessaan aiheuttaa vakavan uhan nykyiselle elämäntyylillemme, taloudellemme ja ympäristölle, josta olemme riippuvaisia. NCC on tietoinen siitä, että oma alamme on ollut mukana aiheuttamassa haitallista ympäristönmuutosta.

Alamme ympäristövaikutus on suuri, muun muassa energiankulutuksen, raaka-aineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Suuri vaikutus ympäristöön tarkoittaa kuitenkin myös suurta mahdollisuutta vaikuttaa. Roolissamme yhteiskunnan rakentajana meillä on mahdollisuus auttaa ympäristön muutoksiin mukautumisessa. Tarjoamme ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka pienentävät sekä omaamme, toimittajiemme että asiakkaidemme negatiivista vaikutusta planeettaamme.

Työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme energiatehokkaita, ympäristöä säästäviä ja resurssitehokkaita tuotteita ja palveluita sekä yksin että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämän kehitystyön avulla voimme pienentää ympäristövaikutusta ja tukea kestävää kehitystä. Haluamme mahdollistaa paremman elämänlaadun henkilöstölle, asiakkaille, toimittajille ja yhteiskunnalle.

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys osoittaa, että kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Uskomme, että viitekehys ohjaa työtämme kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta. Olemme tärkeä osa osallistavaa yhteiskuntaa. Rakennusyhtiönä NCC:n tehtävänä on tarjota ja luoda turvallisia ja miellyttäviä sisä- ja ulkoympäristöjä.