Kestävää kehitystä tukeva lähestymistapa

NCC:n kestävän kehityksen mukainen työ perustuu visioomme, jonka mukaisesti uudistamme toimialaamme ja tarjoamme ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Työskentelemme yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa ja vaikutamme kestävään tulevaisuuteen toimimalla aktiivisesti yhteiskunnassa.

Elämäntyylimme ja luonnonvarojen käyttö hyvinvointimme parantamiseksi ovat vaikuttaneet planeettaan, josta olemme riippuvaisia. Periaatteessa kaikki kokemamme negatiiviset vaikutukset, kuten veden, maaperän ja ilman saastuminen ja kiihtyvä ilmaston lämpeneminen, ovat suorassa yhteydessä omaan elämäntyyliimme.

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa selkeitä muutoksia, jotka näkyvät äärimmäisinä sääolosuhteina, merenpinnan kohoamisena, biodiversiteetin heikkenemisenä ja muutoksissa jää- ja vesialueissa. Vaikutusten odotetaan tulevien vuosikymmenten aikana vain voimistuvan. Ne voivat toteutuessaan aiheuttaa vakavan uhan nykyiselle elämäntyylillemme, taloudellemme ja ympäristölle, josta olemme riippuvaisia. NCC on tietoinen siitä, että oma alamme on ollut mukana aiheuttamassa haitallista ympäristönmuutosta.

Alamme ympäristövaikutus on suuri, muun muassa energiankulutuksen, raaka-aineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Suuri vaikutus ympäristöön tarkoittaa kuitenkin myös suurta mahdollisuutta vaikuttaa. Roolissamme yhteiskunnan rakentajana meillä on mahdollisuus auttaa ympäristön muutoksiin mukautumisessa. Tarjoamme ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka pienentävät sekä omaamme, toimittajiemme että asiakkaidemme negatiivista vaikutusta planeettaamme.

Työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme energiatehokkaita, ympäristöä säästäviä ja resurssitehokkaita tuotteita ja palveluita sekä yksin että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämän kehitystyön avulla voimme pienentää ympäristövaikutusta ja tukea kestävää kehitystä. Haluamme mahdollistaa paremman elämänlaadun henkilöstölle, asiakkaille, toimittajille ja yhteiskunnalle.

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys osoittaa, että kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Uskomme, että viitekehys ohjaa työtämme kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta. Olemme tärkeä osa osallistavaa yhteiskuntaa. Rakennusyhtiönä NCC:n tehtävänä on tarjota ja luoda turvallisia ja miellyttäviä sisä- ja ulkoympäristöjä.

Kestävää kehitystä käsitteleviä blogikirjoituksia

profiilibetoni_NCC
Kiertotalous synnyttää rakennusalalle uudenlaista liiketoimintaa

Tuoreen hollantilaisen raportin mukaan vain 9 % maailman kulutuksesta kuuluu kiertotalouteen. Raportissa sanotaan maailmantalouteen pumpattavan vuosittain lähes 93 miljardia tonnia resursseja ja vain kahdeksan miljardia tonnia kierrätetään. Asuminen ja infrastruktuuri ovat jalanjäljeltään suurimmat sektorit. Niiden osuus vuosittain käyttöön otettavista materiaaleista on 42 miljardia tonnia.

Lue blogikirjoitus
IMG_0829-1080x675
Puhtaat maat ovat rakentamisen sivutuote

Rakennustyömailla muodostuu paljon erilaisia jätejakeita. Yllättävin näistä lienee puhtaat ylijäämämaat. Maa-aineksen vastaanotto on luvanvaraista toimintaa.

Lue blogikirjoitus
Harppuunan-Puosu
Harppuunan Puosun työmaalla vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä

NCC otti vuonna 2017 käyttöönsä Vastuullinen työmaa -toimintamallin seitsemän pilottihankkeen voimin. Yksi hankkeista on Turun Harppuunakortteliin nouseva asuintalopari Harppuunan Puosu. Kohteen ollessa loppusuoralla, on aika kuulla, kuinka pilottihanke on edennyt.

Lue blogikirjoitus
Harjun-kampusalue_NCC-1080x534
Terve talo -ohjeistolla ryhtiä rakentamiseen ja puhtaampaa sisäilmaa

Rakentamiseen kehitetyn Terve talo -ohjeiston tarkoituksena on ehkäistä terveellisyyteen liittyvien ongelmien syntymistä. Jyväskylän työpäällikkö Ilkka Kujala on viime vuosina tehnyt yksinomaan näiden kriteerien mukaan rakennettuja kohteita. Työpäällikkö Janne Willmanille Kinnarin uuden koulun työmaa on ensimmäinen Terve talo -kohde. Miten kriteeristön konkari ja sen kanssa aloitteleva työpäällikkö kokevat mallin?

Lue blogikirjoitus
Blogi-kuva-VAV-Kaskelantie-1_NCC
Miten Joutsenmerkki-rakentaminen näkyy työmaalla?

Voisin sanoa, että Joutsenmerkkiä hakevan kohteen rakennustyömaalla ei tapahdu ulkopuolisen silmin juuri tavallisesta työmaasta poikkeavaa. Taloa ei rakenneta heinäpaaleista ja savesta eikä työmaasähkö ainakaan toistaiseksi tule aurinkopaneeleista. Joutsenmerkittyä taloa rakennetaan ajatuksella ja hyvää rakennustapaa noudattaen – suunnittelusta materiaalivalintaan ja toteuttamisesta kosteudenhallintaan.

Lue blogikirjoitus
Lammin-digipilotti_1574_2018-1080x675
Asfalttityömaan todelliset päästöt voidaan nyt mitata

Digitaalisuus on tuonut päällystysalalle uudenlaisia mahdollisuuksia mitata asfaltointityötä. Viimeksi toteutettiin Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) digihanke, jossa päällystystyön päästöjä ja energiankulutusta mitattiin reaaliaikaisesti.

Lue blogikirjoitus

Lue lisää kestävää kehitystä käsitteleviä blogikirjoituksiamme.