Vastuullinen työmaa huomioi kaikki kestävän kehityksen näkökulmat

Vastuullinen työmaa on NCC:n vastuullista rakentamista tukeva toimintamalli. Se kattaa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat työmaalla. Vastuullinen työmaa kokoaa vastuulliset teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi.

Kestävän kehityksen seuranta ja todennus

Vastuullinen työmaa on NCC:n käytännönläheinen tapa huomioida kestävä kehitys työmailla. Kyseessä on Suomen rakennusalan ensimmäinen toimintamalli, joka huomioi työmailla kaikki kestävän kehityksen näkökulmat: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen. NCC:llä on jatkuvasti käynnissä lukuisia kestävän kehityksen eteen tehtäviä edistysaskeleita, ja Vastuullinen työmaa kokoaa ne yhden otsikon alle sekä yhtenäistää niiden seurannan.

Vastuullinen työmaa asettaa vaatimuksia ja antaa toteutusideoita muun muassa turvallisuudelle, reilulle liiketoiminnalle ja energiankäytölle. Se sisältää helppokäyttöisen työkalun, jolla niiden toteutumista voidaan seurata ja todentaa. Toimintamallilla myös kannustetaan työmaita ylittämään odotukset vastuullisuudessa.

Huomattavat vaikutukset

Rakentaminen, rakennusmateriaalien valmistus ja rakennusten energiankulutus kattavat 40 % globaalista energiankulutuksesta. Rakennusteollisuus käyttää Suomessa merkittävän määrän luonnonvaroja ja työllistää neljännesmiljoona henkilöä. Hankintojen osuus on noin 75 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioivalla rakentamisella on näin ollen merkittävät vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen.

Vastuullinen työmaa -toimintamallilla tuotamme lisäarvoa koko rakentamisen arvoketjulle: henkilöstölle, tuotteen toimitusketjulle, tuotteen elinkaarelle sekä koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi pienemmillä hiili- ja materiaalijalanjäljillä hillitsemme ilmastonmuutosta ja varaudumme materiaalien kustannusten nousuun, turvallisilla ja reiluilla työmailla houkuttelemme tulevaisuuden taitajia meille töihin ja naapuriyhteistyöllä huolehdimme, että työmme ja sen tulokset muistetaan ilolla.