Smart Choices tarjoaa vaihtoehtoja paremman tulevaisuuden puolesta

Maapallon hyvinvoinnin säilyttäminen luo paljon odotuksia, vaatimuksia ja haasteita myös yrityksille. Toiminnassamme asfaltti- ja kiviainesalalla meillä on erityisen hyviä mahdollisuuksia tehdä tuloksellista kestävän kehityksen työtä. Smart Choices -valikoimamme helpottaa asiaan perehtymistä. Toivomme keskustelua kanssasi siitä, miten voimme tehdä kestäviä valintoja yhdessä!

Haluatko tehdä päätöksiä, jotka luovat meille hyvät elinolosuhteet nyt vaarantamatta kuitenkaan tulevia sukupolvia? Voimme kehittää yhdessä merkityksellisiä ja kestäviä ratkaisuja. Smart Choices -valikoimamme avulla asiaan tutustuminen käy helposti.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on

  • Olla aktiivinen muutosvoima alamme ajattelutavassa.
  • Mitata edistymistämme jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.
  • Tehdä työssämme viisaita valintoja, jotka lopulta varmistavat turvallisen tulevaisuuden maapallollemme.

Smart Choices käytännössä

NCC:n Smart Choices -konsepti tavoittelee paljon. Smart Choices -tarjontamme pienentää ympäristövaikutuksia elinkaarinäkökulmasta, vähentää ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia tai parantaa hyvinvointia työ- tai vapaa-ajalla. Koska haluamme, että tavoitteita voidaan seurata, olemme määrittäneet itsellemme laatuun ja toimintaan liittyviä kriteerejä, joita NCC:n Smart Choices -tarjonnan täytyy täyttää.

Smart Choices -tuotteet ja -ratkaisut

Teemme NCC:llä kovasti työtä vähentääksemme oman alamme hiilijalanjälkeä ja ollaksemme edelläkävijä pitkäikäisillä, kestävillä tuotteilla ja palveluilla. Smart Choicesin perusta löytyy NCC:n kestävän kehityksen viitekehyksen kuudesta painopistealueesta. Meillä ei ole kaikkia ratkaisuja vielä olemassa, mutta olemme aktiivisia tutkimaan ja kehittämään niitä yhdessä kanssasi.

Smart Choices -tarjontamme kiviaines- ja asfalttituotannossa:

Saavuta CO2-tavoitteesi NCC Green Asphaltin avulla

Hiilidioksidi- ja muita ilmastolle haitallisia kaasupäästöjä voidaan vähentää huomattavasti asfaltin tuotannossa optimoimalla energiaa, säästämällä neitseellistä materiaalia ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. NCC Green Asphalt on tapamme tuottaa asfalttia, jolla on pienimmät vaikutukset ympäristöön. Lue lisää NCC Green Asphaltista!

NCC Smart Choices

Väänänen Sara

Laatu- ja ympäristöpäällikkö, Asfaltti, NCC Industry

Liimatainen Jan

Kehitysjohtaja, Kiviaines, NCC Industry