Asfalttia murskataan uusiokäyttöä varten hybridillä

Hybridimurskain myllyttää jyrsittyä asfalttia sopivankokoiseksi ainekseksi uudelleenkäyttöä varten. Kierrätysasfalttia voi asfalttinormien mukaisesti käyttää uuden päällysteen massassa jopa 50 – 70 %.

Kivikolmion uusi asfalttimurskain on taloudellinen ja vähäpäästöinen laite, kun sitä verrataan vanhempiin vastaaviin. Scanian dieselmoottori pyörittää generaattoria, joka pyörittää kaikkia aseman komponentteja. Kaikki hihnat ja murskain pyörivät sähköllä. Se on siis hybridi.

Toimii kuin tehdas

Asfalttiraetta tulee murskaimesta ulos kahdesta kohtaa. Se osa, mikä on jo valmiiksi sopivaa raekokoa, tulee ensin ulos, ja murskattava osa jatkaa kulkuaan murskaimeen ja seulaan. Osa ei mene ensimmäisellä kerralla seulan läpi, vaan palaa takaisin murskalle ja lähtee uudestaan murskauskierrokselle. Laite pyörittää ainesta niin kauan, että se menee seulasta läpi.

Laitteesta menee läpi 200-300 tonnia tieltä jyrsittyä asfalttirouhetta tunnissa ja asfalttipalaa noin 150-200 tonnia. Määrä riippuu myös siitä, minkä kokoista ainesta tarvitaan; mitä kauemmin aines pyörii laitteessa, sitä hitaammin valmista tulee.

Asfalttia voidaan kierrättää paljon

Asfaltinkierrätys on yksi parhaimmista kestävän kehityksen toimenpiteistä päällysteiden valmistamisessa. Eri käyttötarkoituksiin tehdyissä massoissa käytetään erilaisia määriä asfalttirouhetta, mutta nykyosaamisella kierrätysprosentti on mahdollista pitää erittäin suurena. Joissain tapauksissa myös tilaaja voi määritellä käytettävän massan kierrätysasteen.

Asfalttimassa koostuu pääosin kierrätysasfaltin lisäksi erilaisista kiviaineksista ja bitumista. Massa valmistetaan korkeassa lämpötilassa sekoittamalla, joko suurilla asfalttitehtailla tai pienemmillä asemilla, joista se kuljetetaan päällystyskohteeseen, levitetään oikean paksuiseksi kerrokseksi ja jyrätään tiiviiksi pinnaksi. Eri tarpeisiin tehtäville asfalttimassoille tehdään erilaisia reseptejä ja laatua valvotaan laboratorioissa.

NCC tarjoaa yleisten asfalttituotteiden lisäksi myös omia erikoistuotteitaan, kuten liikenneympyröihin kehitettyä ViacoRoundtopia, lastauslaitureissa erityisen hyvin kestävää Strongphaltia sekä vähäpäästöistä asfaltinvalmistusmenetelmää NCC Green Asphaltia.

Kuvassa vasemmalta maahantuoja Wirtgen Oy:n toimitusjohtaja Petri Roininen, Kivikolmion työnjohtaja Juha Kiiveri, Kivikolmion tuotantopäällikkö Iivari Heikkilä, Wirtgen Oy:ltä Jussi Harju, Kuusakosken Product Manager Tatu Kallström, Kivikolmion toimitusjohtaja Timo Kämppi, NCC:n työmaapäällikkö Antti Heinilä ja koneenkäyttäjänä Kivikolmion Seppo Ojala. Kivikolmio Oy on Kuusakoski Oy:n tytäryhtiö. Molemmat ovat keskittyneet kierrätysliiketoimintaan. Kivikolmio on betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kierrätykseen ja murskaukseen erikoistunut yhtiö.