Terveellinen ja turvallinen työpaikka

"Kenenkään ei pitäisi loukkaantua tai menettää henkeään työtehtävissä." Tämä on NCC:n visio terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä, joka muodostaa perustan myös NCC:n työterveys- ja -turvallisuuskäytännöille.

Hyvällä työympäristöllä on erittäin myönteinen vaikutus työympäristöön yhteishengen, tuottavuuden, terveyden ja turvallisuuden osalta. Terveellisen ja turvallisen työympäristön luominen ja ylläpitäminen onkin siksi olennainen edellytys monimutkaisten rakentamisen prosessien hallinnalle. Kaikkien NCC:läisten, yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja toimittajien tulee ylläpitää turvallista toimintatapaa ja varmistaa, että terveys ja turvallisuus ovat aina etusijalla. Samalla kaikkien tulee osallistua aktiivisesti NCC:n pyrkimykseen luoda alan paras työympäristö.

NCC on aktiivinen toimija rakennusalalla, jossa otetaan parhaillaan suuria edistysaskelia työterveyden ja -turvallisuuden saralla, mutta koska rakennusalan työntekijät altistuvat säännöllisesti erityyppisille vaaroille työmailla, turvallisuustietoisuus on perusta kaikille NCC:n toiminnoille: turvallisuus on etusijalla!

Työterveys- ja -turvallisuusstrategian tavoitteena on estää yleisimmät tapaturmat sekä välttää vakavia tapaturmia ja vaaratilanteita. Tavoitteena on ehkäistä vakavia onnettomuuksia keskittymällä toimintoihin, jotka liittyvät tapaturmien tunnistettuihin perussyihin: suunnitteluun, turvallisiin toimintatapoihin ja teknisiin turvaesteisiin. Tämä koskee kaikkia NCC:n työntekijöitä.

  • Suunnittelu on tärkeää terveydelle ja turvallisuudelle, mutta se on myös ratkaiseva tekijä tuottavuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisessa. NCC:n tavoitteena on asettaa terveys ja turvallisuus etusijalle jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
  • Turvallisiin toimintatapoihin keskittyminen liittyy vahvasti NCC Star Behaviours -toimintatapoihin, joilla on vahva ja myönteinen vaikutus työterveyden ja -turvallisuuden omaksumisessa olennaiseksi osaksi yrityskulttuuriamme. 
  • Tekniset turvaesteet ovat fyysisiä ja digitaalisia esteitä ihmisten ja tapaturmariskien välillä. Tällainen este voi joko pysäyttää henkilön tai varoittaa häntä kyseisestä riskistä.