Sairaalat ja terveydenhuollon rakennukset – rakennamme tulevaisuutta varten

NCC:llä on vankka kokemus sekä uudisrakentamisesta että nykyisten terveydenhuollon rakennusten korjaus- ja lisärakentamisesta.

Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa nykyaikaisimmat, tehokkaimmat ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut hankkeen budjetin puitteissa. Hankkeen, tulevan toiminnan ja terveydenhoito-organisaation välillä käydään aktiivista ja tietoista vuoropuhelua. Suunnitelmallisen yhteistyön ansiosta osaamme tehdä järkeviä päätöksiä, olivat kyseessä sitten toimintavaatimukset, hankinnat tai hyvin valmisteltu luovutus.

Panostamalla aktiiviseen vuoropuheluun jo aikaisessa vaiheessa voimme optimoida toiminnan, ylläpidon ja terveydenhoito-organisaation olosuhteet. Siten luomme pitkällä aikavälillä kestävän kokonaistalouden ja yhteiskunnallista hyötyä kaikille kansalaisille. Emme keskity pelkästään itse rakennukseen, vaan katsomme myös valmiin hankkeen vaikutuksia terveydenhoitotoimintaan.

Meillä on osaamista ja ammattitaitoa

Projektitiimimme kokoaa yhteen henkilöstön, jolla on kokemusta tekniikaltaan ja logistiikaltaan monimutkaisten hankkeiden toteuttamisesta ja jotka sopeutuvat hyvin nykyiseen toimintaan. Henkilöstö on tottunut työskentelemään yhteishankkeissa, mikä tarkoittaa että heillä on oikeat taidot ja ominaisuudet yhdessä asiakkaan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaan työhön.

Tarjoamme myös laajalti erityistukea ja huippuosaamista muun muassa runkojen ja asennuksen suhteen. Käytämme viimeisintä teknologiaa, jotta rakennusprosessista saataisiin mahdollisimman tehokas. Näin pystymme vähentämään kustannuksia ja nostamaan laatua. VDC:n hyödyntäminen on yksi työmme kulmakivistä.

Yksi vahvuuksistamme on paikallistuntemus Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Se tuo turvaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Meillä NCC:llä on taitoa ja resursseja toteuttaa myös sosiaalisia kestävän kehityksen hankkeita sairaalarakentamisessa.

kati-tauriainen_NCC
Tauriainen Kati

Toimialajohtaja, Talonrakentaminen ja Rakentaminen Keski-Suomi, NCC Building Nordics