NCC:ltä saat laadukkaita kiviaineksia

NCC tekee huolellista työtä kiviaineksen laadun eteen. Kaikki lähtee raaka-aineesta eli käytetyn kallion kivilajista ja sen lujuudesta.

Murskaintyyppi ja sen säätömahdollisuudet sekä laitteen kunto vaikuttavat siihen, kuinka laadukasta kiviainesta saadaan. Ja kun kiviaines varastoidaan oikein, se säilyy tasalaatuisena. Samoin kuormaus on tehtävä huolellisesti.

Miksi laadulla on väliä?

Tasalaatuinen ja hyvän muotoinen murske tiivistyy kunnolla: rakenteista tulee tiiviitä ja ne palvelevat tarkoitustaan. Laadukas murske myös tiivistyy vähällä vaivalla, kun hienoainespitoisuus on riittävää ja lajittumatonta. Helppous säästää vaivaa ja aikaa.

NCC:n kiviainekset ovat CE-merkittyjä

Rakennustuoteasetuksen mukaan kaikissa rakentamisessa käyttävissä murskatuissa tai seulotuissa kiviaineksissa on oltava CE-merkintä. Se on takuu siitä, että valmistaja on selvittänyt tuotteen keskeiset ominaisuudet standardoiduilla menetelmillä ja noudattanut harmonisoitua tuotestandardia. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelkkä CE-merkintä ei ole laadun tae.

Mikä laadussa maksaa?

Laatu edellyttää työtä, oikotietä ei ole. Yhden kiviaineskuorman valmistamiseen, kuljetuksiin ja laadunvalvontaan kuluu noin neljän tunnin työpanos. Valmistusprosessissa on tarvittu usean ammattilaisen työpanosta.