Kestävä kehitys kiviainesliiketoiminnassa

Teemme kiviainestoiminnassamme vastuullista ja määrätietoista työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kehitämme tarjontaamme tuotteilla ja ratkaisuilla, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita. Kehitämme omaa työtämme niin, että voimme minimoida uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Terveellisen ja kestävän elinympäristön edistäminen ihmisille, eläimille ja luonnolle on tärkeä osa toimintaamme.

Kiviaines itsessään on luonnosta saatava materiaali. NCC:n kiviaines on pääsääntöisesti kalliokiviainesta, joka nimensä mukaisesti louhitaan suomalaisesta kalliosta. Toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön ehkäisemme hyvällä suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla ja jälkihoitotoimilla. Kalliota maassamme riittää runsaasti, mutta luonnonsoran käyttöä on hyvä välttää, sillä se on tärkeä maaperän aines esimerkiksi pohjaveden muodostumisessa, eikä se uusiudu.

Kalliokiviaineksen tuotannon päästöt syntyvät pääasiassa kallion räjäytyksestä, murskaamisesta ja kuljetuksista. Räjäytyksen päästöt ovat marginaaliset. NCC:n kiviainesta murskataan jo parhaimmillaan sähkömurskaimella. Lopulta merkittävin päästöjen aiheuttaja ovat kiviaineskuljetukset. 

NCC:n oma sähkönkulutus tuotetaan kiviainestoiminnassa EKO-energialla.

Kuljetusten päästöjen vähentäminen

Kehitämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa toimintaa niin, että voimme pienentää myös kuljetuksista muodostuvia päästöjä. NCC ei itse omista kalustoa kiviaineksen kuljetukseen, mutta suosittelemme kaikkia autoilijoita välttämään tyhjäkäyntiä ja yhteistyökumppaneitamme uusimaan kalustoa mahdollisimman pienipäästöisiin ajoneuvoihin mahdollisuuksien mukaan.

Päästöjä voidaan myös pienentää hyvällä ajosuunnittelulla. Innostamme asiakkaitamme tuomaan rakentamisesta muodostuvia ylijäämämaita NCC:n kiviainesalueen maanvastaanottoon aina kun se on mahdollista ja hankkimaan paluukuormassa takaisin työmaalle NCC:n kiviainesta maarakentamisen tarpeisiin. Tällaista menopaluukuormaa kannattaa suosia ja välttää näin tyhjänä ajoa. Olemme konseptoineet ajatuksen One-Stop-Shop-palveluksi. 

Nyt menopaluukuorman hintaa ja päästöjä voi vertailla kuljetusten päästölaskurillamme!

NCC:n kiviainesalueella asioiminen on myös helppoa ja nopeaa, kun samassa paikassa on tarjolla useita maarakennuksen palveluita, kuten kivijalosteita, maiden sekä kierrätysmateriaalien vastaanottoa ja myyntiä. 

Näin kehitämme vastuullisuutta kiviainestoiminnassamme

  • Biodiversiteetti ja NCC Kielo®

    Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuuden edistäminen on NCC:lle tärkeä asia. Erityisesti kiviainesalueillamme meillä on mahdollisuus vaikuttaa. NCC Kielo® on yksi hieno esimerkki käytännön toimista ja konseptista, jossa myös saatuja tuloksia luonnon hyväksi seurataan.

  • EPD eli ympäristöseloste kiviainekselle

    EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi. EPD-laskelmasta saadaan NCC:n kiviainestuotteen ja sen valmistuksen ympäristövaikutukset, kuten ilmastoa lämmittävien päästöjen määrät. NCC on Suomessa ensimmäinen EPD-laskelmia tekevä rakentamisen kiviainestuottaja.

  • Smart Choices

    Maapallon hyvinvoinnin säilyttäminen luo paljon odotuksia, vaatimuksia ja haasteita myös yrityksille. Toiminnassamme kiviainesalalla meillä on mahdollisuuksia tehdä tuloksellista kestävän kehityksen työtä. Smart Choices -valikoimamme helpottaa asiaan perehtymistä.