Dronejen käyttöä sovelletaan ja kehitetään nyt ahkerasti palvelemaan työmaan tarpeita

Dronen mukanaan tuoma teknologia on tosissaan rantautunut osaksi Suomen NCC:n eri hankkeita. Perinteisen video- ja valokuvamateriaalin lisäksi mittaukseen soveltuvalla dronella pystytään taltioimiaan ja tuottamaan projekteille mahdollisimman ajantasainen tieto hankkeen etenemisestä, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia.

Rakennustyömaan kuvantaminen dronella on muuttanut parin viime vuoden aikana nopeasti suuntansa mukavasta puuhastelusta ammattimaiseksi tietojen käsittelyn osa-alueeksi, jonka avulla voidaan parhaimmillaan tehostaa monia työmaan arkeen liittyviä tehtäviä.

– Meillä on tällä hetkellä VDC-tiimin käytössä laite, jolla pystytään tekemään niin sanottua fotogrammetrista keilausta, eli esimerkiksi mittaamaan maan pinnan muotoja noin kolmen senttimetrin tarkkuusluokassa. Fotogrammetriaa voidaan hyödyntää maanrakennusvaiheessa massalaskentaan sekä töiden seurantaan ja suunnitteluun. Pystymme esimerkiksi kartoittamaan ja todentamaan, pitävätkö maarakentajan oman urakkansa jälkeen ilmoittamat määrät paikkansa, kehityspäällikkö Riku Laiho summaa.

Dronekuvauksia läpi koko hankkeen

Maarakennusvaiheen etenemistä päästään analysoimaan parhaiten siten, että työmaa keilataan heti rakennustöiden alkuvaiheessa ja kartoitusta jatketaan pitkäjänteisesti koko projektin loppuun asti. Yksi huomattava etu on myös tiedon keruun ajallinen tehokkuus ja sitä kautta työvaiheiden vauhdittaminen: dataa pystytään keräämään nyt huomattavan nopeasti verrattuna entisiin menetelmiin. Tämä on erityisen tärkeää alalla, jossa yksi projektien isoimmista koetinkivistä on aikataulu.

– Esimerkiksi Keilaniemen toimitilaprojektissa Kehä ykkösen tunneli ja uudet tiejärjestelyt eivät työmaata perustaessa olleet vielä täysin päivittyneet Google Mapsin omiin satelliittikuviin. Kävimme kuvaamassa projektia varten koko Keilaniemen aluetta, jotta liikennesuunnittelua voitiin tehdä oikeasti sen todellisen tilanteen perusteella. Tällaista ilmakuva-aineistoa, eli ortokuvia, voidaan käyttää luonnollisesti myös työmaatilanteen seurantaan, jos alue käydään kuvaamassa säännöllisin väliajoin. Reaaliaikainen, visuaalinen näkymä työmaan tilanteesta tuo uusia mahdollisuuksia ja tuottaa ideoita, kun työmaatoimintaa ja -järjestelyjä voidaan suunnitella entistä paremmin etukäteen, Laiho kertoo.

NCC:llä dronea lennättää tällä hetkellä 3D-kartoitukseen erikoistunut projektiassistentti Nithesh Nadarajah, joka ehti kesän aikana kuvata lukuisia rakennuskohteita. Myös hän on samaa mieltä siitä, että projektin kulku olisi järkevää kuvantaa yhtenäiseksi aikajanaksi.

– Parhaita tuloksia saadaan, kun työmaa käydään kuvaamassa noin kahden viikon välein. Drone antaa mahdollisuuden tuottaa isoja hyötyjä hyvin pienellä investoinnilla, Nadarajah sanoo.

Digitaalisia työmaakierroksia

Kuten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto yleensä, kannattaa myös drone-teknologian hyödyntämiseen suhtautua kokeilukulttuurin hengessä: kerätystä materiaalista nousee usein esiin pointteja, joita ei osattu edes etsiä. Kokeilumieltä tarvittiin viimeksi keväällä, kun poikkeustila laittoi myös työmaakierrokset tauolle.

– Keväästä lähtien työmaakierrokset ja vierailut tosiaan on täytynyt pitää minimissä. Tällaisessa tilanteessa virtuaaliset ratkaisut nousevat arvoon arvaamattomaan: kun Nithesh käy kuvaamassa työmaan, pääsee koko organisaatio näkemään, miltä tietyssä projektissa näyttää. Keväällä järjestimme OOPSissa 360-kuvausta hyödyntäen virtuaalisen työmaavierailun ja myös työmaakierroksia on järjestetty etäyhteydellä, Laiho kertoo.