Keilaniemi Next, Espoo

Keilaniemi Next, Espoo

NCC kehitti ja rakensi Espoon Keilaniemeen omaleimaisen ja näyttävän toimistorakennuksen, joka vastaa inspiroivilla tiloillaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Rakennus toteutettiin BREEAM-ympäristöjärjestelmän mukaisesti Excellent-tasoon.

Next-toimistorakennus sijoittui erinomaisten liikenneyhteyksien keskiöön Keilaniemen kasvavan yritysalueen keskiöön. Arkkitehtonisesti näyttävästä rakennuksesta on vain 50 metrin matka metroasemalle ja vuonna 2024 sen viereen ilmestyy myös pikaraitiopysäkki, kun Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin. Talon suunnittelussa ja rakentamisessa korostui ajatus muuntuvasta työelämästä — tilat ovat muuntojoustavia ja avara toimistopiha mahdollistaa työskentelyn kesäisin vaikkapa terassilla.

Korkeatasoisessa rakennuksessa on ajateltu huolellisesti myös ympäristövaikutuksia. Alusta asti oli selvää, että tiloihin muuttavien yritysten omat ympäristöarvot pystytään huomioimaan esimerkiksi tilasuunnittelussa. BREEAM-sertifioinnin mukaisesti rakennukselle laskettiin etukäteen hiilijalanjälki sekä varauduttiin ilmastonmuutoksesta rakennettuun ympäristöön tuleviin vaikutuksiin. Keilaniemen alueella toimii jo useita merkittäviä suomalaisia yhtiöitä ja Next onkin luonteva osa jatkumoa uuden ajan työelämäkeskittymän muotoutumiselle.