DB Schenker uusi asfalttipihojen kunnossapitosopimuksen NCC:n kanssa

DB Schenker on tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksen NCC Industryn kanssa. Kyseessä on vuosisopimus logistiikkakeskusten pihojen päällysteiden kunnossapidosta, joka takaa DB Schenkerin Suomen terminaalien päällysteiden hyvän kunnon raskaan kaluston kovaan kulutukseen ja vaatimuksiin. Lisäksi Schenkerin Lahden terminaaliin on tehty pitkän tähtäimen kunnossapitosopimus.

NCC on saanut valtakunnalliselle sopimukselleen kahden vuoden jatkon DB Schenkerin terminaalien piha-alueiden päällysteiden kunnossapitoon. NCC on jo aiempien sopimuskausien aikana korjannut Tampereen, Turun, pääkaupunkiseudun ja Lahden terminaalien piha-alueita, mutta nyt yhteistyötä on syvennetty entisestään. Korjaukset tehdään Schenkerille erillisinä tilaustöinä, paitsi Lahdessa, johon on suunniteltu pilottihankkeena kahden vuoden pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset korjaustoimenpiteet. Terminaalista tehtiin perusteellinen kartoitus ja vaurioselvitys Drone-kuvausta käyttäen. Niihin parhaiten soveltuvat toimenpiteet tehdään kustannustehokkaasti kahden seuraavan vuoden aikana.
- Tiettyihin kovasta kulutuksesta ja raskaista kuormista johtuviin päällysteiden ongelmiin löytyi meiltä kustannustehokkain ratkaisu. Asfaltin tuotekehityksemme on pohjoismaisesti erittäin korkeatasoista ja tuotevalikoimastamme löytyi erinomainen ViacoGrip-ohutpäällyste vaihtoehdoksi laitureiden eteen kovaan kulutukseen ja terminaalialueille muutoin Viaco Roundtop, joka kestää erityisen hyvin renkaiden hiertävää vaikutusta. Päällysteitä uusitaan mahdollisimman vähillä logistiikkatoimintaan vaikuttavilla häiriöillä tämän ja ensi vuoden ajan, NCC:n myyntipäällikkö Jari-Pekka Koponen kertoo.

Konsultoimalla parhaaseen kestävyyteen

NCC:n Viaco Grip on asfaltti, joka soveltuu erinomaisesti lastauslaitureiden edustoille, jossa päällyste helposti deformoituu eli menettää lämmetessään jäykkyytensä ja painuu paikallaan seisovien yhdistelmien renkaiden alla. ViacoGrip on myös hiljainen ja sillä on hyvä säänkestävyys. Lisäksi se on ympäristöystävällinen asfalttivaihtoehto: sen elinkaari on pidempi ja ohuesta kerrosvahvuudestaan johtuen materiaalitarve on pienempi perinteisiin asfalttipäällysteisiin verrattuna. Viaco Roundtop taas on erityisesti liikenneympyröihin suunniteltu päällyste, jossa rakeisuudella ja lisäaineilla saadaan perinteisiä päällysteitä parempi kestävyys liikenteen hiertävää kulutusta ja asfalttipäällysteen muodonmuutoksia vastaan.

- Schenker on NCC:lle merkittävä asiakas. On ilo työskennellä yrityksen kanssa, jonka päätöksenteossa todellisia vaikuttimia ovat hankittavan tuotteen elinkaarikustannus, toimivuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Schenker etsii aktiivisesti toimivampia ratkaisuja pihojen käytettävyyteen, heidän kanssaan käydyt keskustelut auttavat meitä ymmärtämään heidän todelliset tarpeet ja motivoivat entistä kestävimpiin ratkaisuihin, Jari-Pekka Koponen sanoo.

NCC on ollut konsultoimassa ja päällystänyt myös esimerkiksi DB Schenkerin Porin uuden terminaalin piha-alueet vuonna 2017.