Kuinka sovellamme toimintaohjeitamme?

Koko yrityksellä, aina johdosta työntekijöihin, on velvollisuus noudattaa toimintaohjetta.

Kaikilla esimiehillä on velvollisuus varmistaa omilla vastuualueillaan, että työntekijät ja liikekumppanit saavat tietoa toimintaohjeen sisällöstä ja sen noudattamisesta. NCC:n esimiehet näyttävät aina hyvää esimerkkiä.

Työkalu toimintaohjeisiimme – NCC Compass

Toimintaohje on NCC AB:n hallituksen hyväksymä. Yhtiö valvoo jatkuvasti ohjeen noudattamista luonnollisena osana toimintaansa. Jotta työntekijöiden olisi helpompaa noudattaa ohjeitamme, olemme kehittäneet NCC Compass -työkalun. Se on ohjelma, joka toimii ohjenuorana lahjoja, edustustilaisuuksia, eturistiriitoja ja kilpailulainsäädäntöä koskevissa asioissa.

Yhdessä toimintaohje ja NCC Compass näyttävät meille oikeaa suuntaa. Jos työntekijä on epävarma siitä, miten kuuluisi toimia, erityisen koulutuksen saaneet työntekijät – navigaattorit – antavat neuvoja koko konsernissa. Työntekijöillä on velvollisuus raportoida asiasta, mikäli he saavat tietää menettelyohjeen rikkomisesta.

Tell Me -toiminto

Tell Me on raportointityökalu, jonka avulla NCC:n henkilöstö voi tuoda toimintaohjeen tai sovellettavien lakien rikkomukset ylimmän johdon tietoon. Toiminto on myös muiden sidosryhmien kuten toimittajien ja muiden liikekumppanien käyttävissä NCC:n ulkoisella verkkosivustolla. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja tutkitaan. Niistä kaikki käsitellään luottamuksellisina, eikä NCC salli minkäänlaisia kostotoimia niitä työtekijöitä kohtaan, jotka ilmoittavat vilpittömällä mielellä menettelyohjeen tai lakien rikkomisesta.

Jos NCC:n työntekijä rikkoo toimintaohjeita, ryhdytään kurinpitotoimenpiteisiin. NCC ryhtyy toimiin myös niitä liikekumppaneitaan kohtaan, joiden saadaan tietää toimivan ohjeiden vastaisesti. Liikesuhde päätetään, mikäli rikkomukset toistuvat tai ovat vakavia.

Esimerkkejä:

  • Sinun on työntekijänä raportoitava asiasta, jos huomaat sellaista toimintaa, joka rikkoo kansallista lainsäädäntöä tai NCC:n toimintaohjetta.
  • Kun nostat esiin NCC:n toimintaohjeen tai NCC:n käytäntöjen noudattamiseen tai muihin rikkomuksiin liittyvän tapahtuman, sinun ei tarvitse pelätä tutkimuksia tai kostotoimia, jotka vaarantaisivat työsuhteesi NCC:llä.