Ilmasto ja energia

Kestävä kehitys on NCC:n tärkeimpiä painopistealueita. Autamme ympäristövaikutusten vähentämisessä sitoutumalla kehittämään rakennusalaa ja kannustamalla rakentamaan enemmän energiatehokkaita rakennuksia.

Rakennuksen energiankäyttöön vaikuttaa moni asia. Rakennuksen suunnittelu, sen hoito ja käyttäjien toiminta ovat tärkeitä osa-alueita energiankulutuksessa.

Painopiste energiankäytössä koko elinkaaren ajan

Moni asia vaikuttaa energiankulutukseen ajan kuluessa, joten NCC ottaa energiatehokkuuden huomioon heti suunnitteluvaiheessa ja aina rakennuksen ylläpitovaiheeseen asti.

Energiatehokkuuteen keskittyminen jo rakennusvaiheessa kannattaa, sillä sen ansiosta rakennuksen energiankulutusta on helppo seurata käyttövaiheessa. Asiakkaamme voivat siis olla varmoja, että sekä hankkeen taloudelliset että ympäristölliset tavoitteet saavutetaan. Matala energiankulutus vähentää kustannuksia ja tekee rakennuksesta vähemmän alttiin energian markkinahinnan nousulle.

Energiatehokkaat rakennukset käytännössä

Miten energiatehokas rakennus sitten oikein suunnitellaan? Matalaan energiankulutukseen vaikuttaa moni asia. NCC:n ykköstavoite on aina vähentää energiahäviötä. Sitä voidaan vähentää passiiviratkaisuilla, joilla saadaan aikaan hyvin eristetty rakennuksen vaippa ja jotka minimoivat lämpöhäviötä. Käytämme lähtökohtana Kioton ilmastosopimuksen energiapyramidia:

1. Vähennä lämmityksen ja viilennyksen tarvetta
2. Varmista, että sähköä käytetään energiatehokkaasti
3. Käytä aurinkoenergiaa ja muita ilmaisenergioita
4. Näytä ja hallinnoi energiankulutusta
5. Valitse oikea energiamuoto

Ensimmäisessä vaiheessa vähennetään lämpöhäviö minimiin tiiviiden ja hyvin eristävien rakenteiden avulla. Kiinteistössä on siis matala lämmityksentarve pitkällä aikavälillä. Seuraavassa vaiheessa valitaan asennukset, jotka käyttävät vähän energiaa. Sitten käytetään hyväksi kaikki mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa ja muita ilmaisenergioita kuten esimerkiksi hukkalämpöä. Seuraavaksi tuetaan rakennuksen käyttäjiä saadaan toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Viimeisenä muttei vähäisimpänä valitaan energiamuoto, joka sopii parhaiten jäljelle jäävän vähäisen energiantarpeen kattamiseen. Valinnan tulisi tietenkin kohdistua ensimmäisenä uusiutuviin energianlähteisiin.

Asiakkaiden tavoitteet vaikuttavat valittuun energiamuotoon

NCC:llä on lukuisia työkaluja ja huima määrä kokemusta energiatehokkaiden rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta asiakkaan toiveet ja tavoitteet vaikuttavat aina lopputulokseen.

Tiedätkö, mikä on tavoitteesi energiatehokkuudessa, ja mitä se tarkoittaa tulevien kustannusten suhteen? Kerro NCC:lle mikä ratkaisu sopisi sinulle parhaiten, sillä olemme tottuneet analysoimaan valintoja niin energian, ilmaston kuin kannattavuudenkin suhteen.

Autamme määrittämään energiatehokkuusvaatimukset

Rakennuttajat asettavat itselleen yhä useammin tiukempia energiatehokkuusvaatimuksia kuin mitä rakennusmääräykset edellyttävät. Me NCC:llä olemme tyytyväisiä, että yhä useammat haluavat lähteä mukaan energiatehokkaaseen rakentamiseen. Asettamalla tiukempia vaatimuksia voimme vähentää ilmastovaikutuksia ja energiakustannuksia.

Energiatehokkuusvaatimusten määrittäminen voi olla monimutkaista. On tärkeää, että asiakkaana teet vaatimuksesi selviksi, koska muuten saatat saada monenkirjavia tarjouksia, joita on vaikea verrata keskenään. Eri vaihtoehtojen vertaaminen voi olla vaikeaa, ja pahimmassa tapauksessa et saa laisinkaan mitä tilasit (tai luulit tilanneesi).

Me NCC:llä olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että olemme mukana aina energialaskelmista valmiiden hankkeiden seurantaan. Erityisesti toteuttamissamme elinkaarihankkeissa mittaamme käytönaikaista energiankulutusta  ja vertaamme sitä laskettuihin arvoihin. Tämä on muodostanut NCC:lle sellaista osaamista, jota harvalla tällä alalla on.