Ilmasto ja energia

Kestävä kehitys on yksi NCC:n tärkeimmistä painopistealueista. Yksi keino auttaa ympäristövaikutusten vähentämisessä on sitoutua kehittämään rakennusalaa ja kannustaa rakentamaan enemmän energiatehokkaita rakennuksia.

Rakennuksen energiankäyttöön vaikuttaa moni asia. Rakennuksen suunnittelu, sen hoito ja käyttäjien toiminta ovat tärkeitä osa-alueita energiankulutuksessa.

Painopiste energiankäytössä koko hankkeen ajan

Moni asia vaikuttaa energiankulutukseen ajan kuluessa, joten NCC ottaa energiatehokkuuden huomioon heti suunnitteluvaiheessa ja aina rakennuksen ylläpitovaiheeseen asti.

Energiatehokkuuteen keskittyminen jo rakennusvaiheessa kannattaa, sillä sen ansiosta rakennuksen energiankulutusta on helppo seurata käyttövaiheessa. Asiakkaamme voivat siis olla varmoja, että sekä hankkeen taloudelliset että ympäristölliset tavoitteet saavutetaan. Matala energiankulutus vähentää kustannuksia ja tekee rakennuksesta vähemmän alttiin energian markkinahinnan nousulle.

Energiatehokkaat rakennukset käytännössä

Miten energiatehokas rakennus sitten oikein suunnitellaan? Matalaan energiankulutukseen vaikuttaa moni asia. NCC:llä pääasialliset vaatimukset sen suhteen ovat hyvän sisäilmaston suunnittelu, helppo käyttö ja ylläpito, ja rakennuksen aiotun käyttötarkoituksen huomioiminen prosessissa. NCC:n ykköstavoite on aina vähentää energiahäviötä. Sitä voidaan vähentää passiiviratkaisulla, joilla saadaan aikaan hyvin eristetty rakennuksen vaippa ja jotka minimoivat lämpöhäviötä. Käytämme lähtökohtana Kioton pyramidia:

1. Vähennä lämmityksen ja viilennyksen tarvetta
2. Varmista, että sähköä käytetään tehokkaasti
3. Käytä aurinkoenergiaa
4. Näytä ja hallinnoi energiankulutusta
5. Valitse energiamuoto

Pyramidin pohjalla ensimmäisessä vaiheessa vähennetään lämpöhäviö minimiin tiiviiden rakennusten avulla. Kiinteistössä on siis matala lämmityksentarve pitkällä aikavälillä, vaikka asennukset pitäisikin uusia myöhemmin. Seuraavassa vaiheessa valitaan asennukset, jotka käyttävät vähän energiaa. Sitten käytetään hyväksi kaikki mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa. Seuraavaksi pohditaan, kuinka rakennuksen käyttäjät saadaan toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Viimeisenä muttei vähäisimpänä valitaan energiamuoto, joka sopii parhaiten jäljelle jäävän vähäisen energiantarpeen kattamiseen. Valinnan tulisi tietenkin kohdistua ensimmäisenä uusiutuviin energianlähteisiin.

Asiakkaiden tavoitteet vaikuttavat valittuun energiamuotoon

NCC:llä on lukuisia työkaluja ja huima määrä kokemusta energiatehokkaiden rakennusten suunnittelussa, mutta asiakkaan toiveet ja tavoitteet vaikuttavat aina lopputulokseen.

Tiedätkö, mikä on tavoitteesi energiatehokkuudessa, ja mitä se tarkoittaa tulevien kustannusten suhteen? Kerro NCC:lle mikä ratkaisu sopisi sinulle parhaiten, sillä olemme tottuneet analysoimaan valintoja niin energian, ilmaston kuin kannattavuudenkin suhteen.

Autamme määrittämään energiavaatimukset

Rakennuttajat asettavat itselleen yhä useammin tiukempia energiavaatimuksia kuin mitä rakennusmääräykset vaatisivat. Me NCC:llä olemme tyytyväisiä, että yhä useammat haluavat lähteä mukaan energiatehokkaan rakentamisen trendiin. Asettamalla tiukempia energiavaatimuksia voimme vähentää ilmastovaikutuksia ja energiakustannuksia.

Energiavaatimusten määrittäminen voi olla monimutkaista. On tärkeää, että asiakkaana teet energiavaatimuksesi selviksi, koska muuten saatat saada monenkirjavia tarjouksia, joita on vaikea verrata keskenään. Eri vaihtoehtojen vertaaminen voi olla vaikeaa, ja pahimmassa tapauksessa et saa laisinkaan mitä tilasit (tai luulit tilanneesi).

Me NCC:llä olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että johdamme alaa energiasaralla aina energialaskelmista valmiiden hankkeiden seurantaan. Koska mittaamme energiankulutusta kaikissa valmistuneissa rakennuksissa (joissa toimimme kokonaisurakoitsijana) ja vertaamme sitä laskettuihin arvoihin, olemme saavuttaneet energialaskelmissa sellaisen osaamisen tason, jota harvalla tällä alalla on.