NCC:n kestävyystyö

NCC:n näkemyksen mukaan kestävä kehitys tarkoittaa nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden huomioimista, kannattavan kasvun kapasiteetin lisäämistä ja vastuun ottamista päivittäisestä toiminnasta pitkällä aikavälillä.

Kestävyystyö

NCC:n kestävän kehityksen viitekehys on konsernin kestävyystyön lähtökohta. Viitekehys on jaettu kahdeksaan vaikutusalueeseen: Tieto ja asiantuntemus, luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus, materiaalit ja kiertotalous, ilmasto ja energia, terveys ja turvallisuus, ihmiset ja tiimi, eettisyys ja vaatimustenmukaisuus sekä taloudellinen suorituskyky. Kestävän kehityksen työn perustana ovat konsernin arvot ja Star Behaviors -toimintatavat.