Kestävän kehityksen viitekehys

NCC:n kestävän kehityksen työ perustuu viitekehykseen, jonka tavoitteena on tarjota lisäarvoa osakkeenomistajille, asiakkaille ja konsernille ja vähentää toiminnan negatiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön.

 

Liiketoimintaportfolio

 • Ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja yhteiskunnalle

Terveys ja turvallisuus

 • Turvallinen työympäristö
 • Parempi terveys kaikille arvoketjun osapuolille

Yhteiskunnallinen osallistaminen

 • Parempi elämänlaatu työntekijöille, asiakkaille ja yhteiskunnalle
 • Työvoiman moninaisuus ja tasa-arvo
 • Entistä parempi yhteiskunnallinen osallistaminen sopimuksissa
 • Paikallisten yhteisöjen voimaannuttaminen

Materiaalit ja jäte

 • Vaarattomat materiaalit
 • Kiertotalous
 • Vähemmän jätettä
 • Resurssitehokkuus

Ilmasto ja energia

 • Entistä pienempi energiankäyttö ja vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Biologinen monimuotoisuus valttikorttina

Eettisten pelisääntöjen noudattaminen

 • Oikeudenmukainen liiketoiminta, ei korruptiota
 • Tuotantoketjun hallinta ja läpinäkyvyys
 • Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat