Viikkotiedote 47

Työturvallisuus

  • Raskasliikenne on vilkasta täyttötöiden ajan, otettava huomioon koululiikenteen osalta.

  • Katualueiden kunnossapitoa jatketaan tarpeen mukaan.

  • MVR-mittaus 96,8

Käynnissä olevat työvaiheet

  • Rakennusalueen täyttötyöt
  • Salaojaputkien- ja kaivojen asennus
  • Perustusten muotti- ja raudoitustyöt
  • 1. anturavalu perjantaina 23.11.

Alkavat työvaiheet

  • Sokkelitoimitukset alkavat vk. 48.

Muut asiat

  • Uuden koulun viemäriliittymätyöt Kontionkadulla viikolla 48 (alustavasti 27.11) aiheuttavat Kontionkadun tilapäisen sulkemisen koulutyömaan kohdalla. Sulkuaika yksi vrk. Kulku asuinalueille Kivisenojankatu/Linjakatu/Vaulokatu.