Viikkotiedote 40/2019

Työmaan kuulumiset

Kuluneen kahden viikon aikana valettiin uudisosan 1.kerroksen holvi ja aloitettiin nostamaan ulkoseiniä. Uudisosan ylemmät kerrokset ovatkin paljon nopeampia tehdä kuin kellari sekä 1.kerros, koska ne ovat lähestulkoon pelkkiä halleja. Uudisosan kellarissa aloitettiin putkirunkolinjojen teko iv-konehuoneesta, ja iv-kanavoinnit alkavat sieltä reilun viikon päästä.

uudisosa-1krs-holvi

uudisosa-2krs-seinät

Vanhalla osalla jatkettiin talotekniikan vaatimien reikien tekoa 2.kerroksessa. Ylemmän kerroksen tiheästä palkkirakenteesta johtuen betonipalkit jouduttiin tukemaan reikien porauksen ajaksi. Jokainen iso reikä tullaan vielä vahvistamaan 6mm paksulla teräsputkella sekä ympärille tulevalla betonivalulla, ennen kuin tuet voidaan purkaa. 3. kerroksessa aloitettiin tasoite- ja maalaustöitä sekä pinnoitettiin iv-konehuoneen lattia vettäpitävällä elastomeeripinnoitteella.

saneri-2krs-holvin-tuenta

Tulevalla viikolla nostetaan sisään vanhan osan 3.kerrokseen tuleva iv-kone sekä aloitetaan kanavien asennukset, aloitetaan uusien 2.kerroksesta 3.kerrokseen nousevien portaiden muottityöt sekä maalataan jo aikaisemmin mainitut 2.kerroksen betonipalkit palonsuojamaalilla. Uudisosalla puolestaan aloitetaan kellarin väliseinämuuraukset.